Vinaři zatím nevyčerpali letošní limit na výsadbu nových vinic. Čas mají jen do konce března

Ministerstvo zemědělství prodloužilo do konce března termín pro podání žádostí o výsadbu nových vinic. Letos mohou vinaři nově osázet 177 hektarů nových ploch. Loni ministerstvo lhůtu prodlužovalo dvakrát. Nakonec byl zájem tak velký, že úřady musely sedm žadatelů odmítnout. Letos zbývá vyčerpat ještě 44 hektarů.

Vinice pod Pálavou
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Už jen do pátku mají vinaři čas žádat o rozšíření svých vinic. Zatím se přihlásili o 133 hektarů. Zbývá vyčerpat ještě 44. „Žádosti stále přicházejí, požadovaná plocha se stále zvětšuje. Konečné číslo proto ještě neznáme,“ říká Rostilav Gruna z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Rozšířit vinice má zájem i vinař Roman Fabig. Koupil čtyři hektary pozemků. Přidá je ke třem, které už má. Na nové ploše vysadí čtyřiadvacet tisíc hlav révy. „Hlavně Sauvignon Blanc, protože to je naše stěžejní odrůda a momentálně je jí poměrně nedostatek. Co se týče té mladé výsadby, tak to jsou v podstatě sazeničky třicet čtyřicet centimetrů,“ říká vinař.

Video Události v regionech (Brno)
video

S vinaři natáčela Dominika Řebíková

Zdroj: ČT24

Nejvíc žádostí je z Velkopavlovické oblasti

Nové sazenice rozšíří viniční trať Na výsluní. Rozkládá se na víc než sedmi desítkách hektarů západně od Hustopečí ve Velkopavlovické vinařské oblasti. V této oblasti si požádalo o rozšíření nejvíc vinařů jak loni, tak zatím letos. Víc než třetina ze všech. „Jsou tam jedny z nejlepších podmínek pro výsadby révy vinné, jak klimatické, tak půdní,“ vysvětluje Rostilav Gruna.

Žádosti o nové vinice na Moravě
Zdroj: ČT24

Pozemky musí pěstitelé vlastnit nebo mít v nájmu. Kromě toho potřebují i peníze. Jeden hektar výsadby spolkne až milion korun. „Ty první tři roky budou samozřejmě nejkritičtější,“ říká vinař Roman Fabig. Nová vinice totiž v prvních letech neplodí. A první panenská úroda je slabá.

Další prodlužování termínu ministerstvo nechystá

Od vstupu do Evropské unie se v Česku rozšiřovat vinice nemohly. S výjimkou dvou procent z přidělených rezerv. Vysazovat nové vinice bylo možné jen po vyklučení starých. Opatření mělo vést k tomu, aby v některých evropských státech nevznikaly velké nové plochy vinic s levnějšími produkty, které by kvalitním vinařům kazily ceny. Ke konci roku 2015 se vinná réva v Česku pěstovala na 17 678 hektarech.

Výsadba vinic v letech 2007 až 2016 v ČR (v hektarech)
Zdroj: ÚKZÚZ

Od loňského roku se v Česku poprvé mohly rozšířit plochy nových vinohradů o procento. Vinaři v roce 2016 povolenou kvótu vyčerpali, letos mohou plochu vinic zvýšit o další jedno procento. Prodloužení termínu do konce března je konečné a nebude možné jeho další posunutí s ohledem na to, že nabude účinnosti novela zákona o vinohradnictví a vinařství.

Na nové výsadby vinné révy vysazené na základě povolení pro novou výsadbu mohou vinaři získat podporu v rámci Programu rozvoje venkova, kde vinohradníci mohou žádat o podporu na nosné konstrukce ve vinohradech a také z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V rozšířeném programu na obnovu vinic je možné získat do roku 2018 zhruba 700 milionů korun.