Sto roků v šachtě a sedm set padesát ve městě. Ostrava slaví výročí výstavou

Ostravské muzeum při příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě otevřelo výstavu Ostrava nevídaná. Expozice ukáže některé dosud nevystavované exponáty a historicky vzácné předměty, jako je Petřkovická venuše nebo nedávno nalezený mamutí kel z řeky Odry.

Video Události v kultuře
video

Reportáž: Výstava k 750 letům existence Ostravy

„Výstavou jsme chtěli ukázat, že Ostrava historii má. Mnozí spoluobčané totiž říkají, že Ostrava je prostě jenom průmysl,“ říká k otevřené expozici spoluautorka Ostravy nevídané Kateřina Barcuchová. Pomyslným rodným listem města je přitom už závěť olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, kterou nechal sepsat v roce 1267 – a která jako první listinný pramen zmiňuje existenci sídla Ostrauiam, dnešní Ostravy.

Novou ostravskou expozici tvoří šest částí, které mapují nejen historii osídlení místa až po současnost, ale také se soustřeďují na prvky, jež Ostravu charakterizují. „Ostrava má bohatou a úspěšnou minulost, na kterou můžeme být právem hrdí,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Do Ostravy přijede Petřkovická venuše

V sekci pojmenované Ostrava se prezentují staré nálezy z návrší Landek. Do krajské metropole tak v červnu na čas přijede vzácná Petřkovická venuše stará přes 23 000 let a k vidění bude i takzvaná druhá Petřkovická venuše nalezená společně se známější soškou. Zcela poprvé výstava prezentuje i mamutí kel náhodně objevený před několika lety v řece Odře.

Výstava představuje i „Ostravu středněvěkou“, kde se návštěvníci mohou seznámit zejména s dochovanými významnými historickými listinami vztahujícími se k městu či městskou pečetí se znakem koně. Vždy na nějakou dobu budou vystaveny jejich originály, stále pak faksimile.

Pulz, který vedl k průmyslovému rozmachu

Sekce Ostrava pulzující pak zachycuje přerod Moravské Ostravy z malého řemeslnicko-zemědělského města v jedno z největších a nejvýznamnějších průmyslových center tehdejší habsburské monarchie.

Část Ostrava na soutoku řek ukáže krajinu, která byla v minulosti protkaná spletí říčních meandrů a odstavených mrtvých ramen Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice.

V Ostravě poetické se návštěvník setká s díly výhradně ostravských, respektive regionálních malířů, staré fotografie pak přiblíží část expozice nazvaná Ostrava a lidé. Výstava potrvá až do 2. července.