Na pozemek navezl 7000 kubíků hlíny. Sesuvy teď demolují okolní stavby

Před lety louka, dnes zarostlá měsíční krajina s navezenou hlínou, která i s pozemkem patří podnikateli Stanislavu Dobiášovi. V lokalitě ji složil už v roce 2011. Bez povolení. To získal od stavebního úřadu až dodatečně, zjistil redaktor České televize Petr Mecner. Masa hlíny teď ale sesuvy demoluje zahrady, místní komunikaci a narušuje i statiku budov a plotů.

Video Sesuvy návozu ničí domy
video

Sesuvy návozu ničí domy

Hlína se valí na několik rodinných domů u starého hřbitova v Příboře. I když stavebník už jednou pod pokutou situaci napravil, svah ujíždí dál. „Místní tak musí čekat do léta, kdy vyprší termín, který pro nápravu určil místní stavební úřad,“ dodal Petr Mecner.

Sousedé už dříve stavební úřad upozorňovali na to, že jílovité podloží více než 7000 krychlových metrů hlíny neudrží. Námitky byly ale zamítnuty jako nepodložené. „Ty námitky byly projednány s dotčenými orgány, které hájí zájmy na úseku životního prostředí. Nebyl shledán důvod těm námitkám vyhovět,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Pavel Hanzelka.

Lenka Reková zde koupila před lety starý dům, který chtěla v roce 2012 zbourat a postavit tu nový. Když viděla, jak zemina ze sousedního pozemku demoluje zahradu i stěny budovy, plány odložila. 

„Když ta navážka ujela poprvé, tak praskl roh domu. Teď, když to ujelo podruhé, tak se rozevírá víc a víc.“

Lenka Reková

majitelka sousedního pozemku

Situaci do stavu před sesuvem musí dát majitel navážky do léta tohoto roku. „Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta až 500 tisíc korun,“ doplnil Petr Mecner. Podle místních to ale nic nevyřeší. Oslovení odborníci z České geologické služby doporučují posouzení stabilních poměrů v lokalitě geotechnikem. 

Stanislav Dobiáš vyjádření pro televizi odmítl.