Havířovská cyklostezka je pod palbou kritiky. Zeleným vadí propadlý břeh řeky

Kvůli stavbě cyklostezky u řeky Lučiny v Havířově na Karvinsku čelí zdejší magistrát kritice. Nové emoce vyvolal propadlý břeh řeky v jednom z meandrů. Podle členů havířovské Strany zelených je možné, že k jeho zřícení přispěla stavební technika.

Video Cyklostezka v Havířově
video

Cyklostezka v Havířově

„Eroze v tomto místě probíhala už dříve, ale těsně po zahájení stavby se dá říct, že se urychlila,“ sdělil člen havířovské organizace Strany zelených Josef Hanibal s tím, že odtěžená zemina a vyjeté koleje brání vodě, aby opětovně napájela mokřady.

Podle posudku, který si zadala stavební firma, ale sesuv nezpůsobili stavbaři. „Sesuv je součástí přirozených procesů řeky Lučiny. Podobných svahových deformací najdeme podél koryta řeky Lučiny desítky a to v místech kam nemá člověk vůbec přístup a prokazatelně zde žádné zásahy neprovádí,“ uvedl autor posudku Luděk Kovář. Podle vedoucího havířovského odboru správy a rozvoje majetku Reného Vaška navíc na stavbu dohlíží ekologický dozor – a už před stavbou byl také proveden geologický průzkum.

Kritika zde zaznívá už od prosince. Dosud souvisela hlavně s první už hotovou etapou stezky, kterou ale následně stavbaři rozjezdili. Podle města se s tímto postupem od začátku počítalo

Havířovští zelení kvůli tomu vedení města poslali otevřený dopis. „Ty náklady na uvedení cyklostezky do původního stavu jsou v řádu tisíců korun - a nejsou jakkoli významné,“ upřesnil René Vašek.

Časový postup stavebních prací, kdy se začalo druhou etapou, zdůvodnil tím, že se městu podařilo dříve vyřídit stavební povolení právě na druhou etapu. Proto se v roce 2015 rozhodlo o její realizaci. To navíc umocnil fakt, že se městu na druhou etapu stavby podařilo získat dotace v řádech milionů. Město se podle Vaška snažilo postupovat co nejvíc ekonomicky. „Samozřejmě nám v tomto pomohla i ta dotace. Kdybychom stavěli nejprve současnou etapu a teprve potom tu etapu, která byla postavena loni, nedostali bychom na tuto akci dotace a město by přišlo o spoustu milionů.“

Případ už zkoumala i Česká inspekce životního prostředí. Zjistila, že krajský úřad udělil výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje některých zvláště chráněných druhů živočichů. Šetření ale pokračuje. Inspektoři vyzvali kraj a magistrát k předložení dokumentů, které mají doložit, zda se postupuje podle zákona.

Výstavba prvního úseku cyklostezky, která spojí město s rekreační oblastí u nedaleké Žermanické přehrady, začala předloni. První část je dlouhá 1,6 kilometru. Začíná u lávky přes říčku Lučinu a vede podél Mezidolního potoka po ulici Mezidolí, kde se napojuje na stávající komunikaci.

Cyklostezka prochází přírodní památkou Meandry Lučiny, proto je její povrch z nestmelených materiálů s ohledem na životní prostředí. Úsek podél Mezidolního potoka v rámci výstavby cyklostezky stavbaři odvodnili podélnými drenážemi. Finanční náklady na zhotovení cyklostezky Havířov-Žermanická přehrada dosáhly 6,5 milionu korun, město při výstavbě počítalo s až 85procentní dotací z ROP Moravskoslezsko.

Celá cyklostezka bude v budoucnu procházet Havířovem, Horními Bludovicemi a Žermanicemi. Předpokládané náklady na její výstavbu a označení jsou vyčísleny na 63 milionů korun.

Mapa cyklostezek v Havířově a okolí 1.97 MB