Olomoucká univerzita láká na novinky: Studium zdravotnického záchranáře či producenta

Univerzita Palackého v Olomouci v příštím akademickém roce představí několik novinek. Budou jimi například obor Televizní a rozhlasová studia, který otevře filozofická fakulta, nebo obor Zdravotnický záchranář na fakultě zdravotnických věd.

Video Studijní novinky v Olomouci
video

Studijní novinky v Olomouci

S novinkami přicházejí také přírodovědecká fakulta či fakulta tělesné kultury, které nabídnou zájemcům varianty studia navazujících oborů v angličtině. Přihlášku je možné podat do konce února, informovala mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Obor Televizní a rozhlasová studia bude moci od příštího akademického roku studovat na filozofické fakultě 20 studentů. Uplatnit se poté mohou jako dramaturgové, tiskoví mluvčí, redaktoři, producenti nebo distributoři, ale také jako nákupčí zahraničních pořadů, práci mohou najít též v kinech či divadlech. Při přijímacích zkouškách bude rozhodovat především motivace uchazečů.

„Film, divadlo i TV nejsou nijak ukotveny ve studijních plánech gymnázií i odborných středních škol. Jde nám tedy především o zapálené studenty, kteří dlouhodobě projevují hlubší zájem o audiovizuální kulturu či divadlo.“

Jakub Korda

vedoucí katedry divadelních a filmových studií

Zcela nově nabídne filozofická fakulta i bakalářský studijní obor Řízení vzdělávacích institucí s kapacitou 30 studentů. „Jde o jednooborové bakalářské kombinované studium, jehož absolvent najde uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, ve vzdělávacích institucích samých i v soukromé vzdělavatelské sféře,“ uvedla mluvčí univerzity.

Přihlášky mohou studenti podávat i na nový obor Zdravotnický záchranář, který se chystá otevřít fakulta zdravotnických věd. Absolventi se uplatní v mnoha pozicích, působit mohou i na akutním příjmu. Jejich studium bude zaměřeno především na praxi. Obor připravovala fakulta několik let, řekli již dříve zástupci fakulty. Přijímací zkoušky, jejichž součástí jsou i testy fyzické zdatnosti, se uskuteční v červnu.

Pro zájemce, kteří již získali titul bakalář, otevírá nové obory i přírodovědecká fakulta. V akademickém roce 2017/2018 otevře pět různých variant navazujících magisterských oborů v angličtině. Rozšíření nabídky anglických oborů souvisí se snahou o rozvoj internacionalizace fakulty, uvedl vedoucí studijního oddělení Jiří Mazal. Nová studia v angličtině nabízí i fakulta tělesné kultury.

Na Univerzitu Palackého se každoročně hlásí zhruba 30 000 uchazečů. Na druhou nejstarší tuzemskou univerzitu se z celkového počtu uchazečů obvykle dostane asi pětina zájemců. UP studuje na osmi fakultách zhruba 22 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel Olomouce.