Mrazy přinášejí problémy. Varují před nimi vodohospodáři i topenáři

Nízké teploty, které panují v České republice počátkem ledna, mohou v domácnostech vyvolat řadu problémů. Například vodohospodáři varují před poškozením vodoměrů. A topenáři zase upozorňují na to, aby si lidé ověřili technický stav kotlů.

Video Problematické mrazy
video

Problematické mrazy

Právě velké mrazy bývají zkouškou celého topného systému. Kotle totiž při nich často fungují na plný výkon. „Když teplota klesá až k mínus patnácti stupňům, tak se spotřeba kotle navýší i kolem dvaceti procent,“ doplnil Jaroslav Burian, technik společnosti Viadrus, podle něhož je nutné kontrolovat to, zda kotel těsní a zda je dobře napojen na komín.

Povinnou revizí kotlů, kterou zavedla v září 2012 novela zákona o ochraně ovzduší, mělo projít do konce loňského roku zhruba půl milionu topenišť. Cílem povinných revizí je přispět ke snížení množství vypouštěných škodlivých emisí, a tím i zdravotních rizik.

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, cena není stanovena zákonem, podle informací ministerstva se pohybuje mezi 600 až 1500 Kč. Po revizi technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak lidé mohou prokázat při případné výzvě z úřadu.

Mráz je zkázou vodoměrů

Teploty pod bodem mrazu mohou být problémem i pro vodoměry. Lidé by si je měli podle mluvčího Severomoravských vodovodů a kanalizací Marka Síbrta zabezpečit. „Poškozený vodoměr by měl vyměnit pouze specializovaný technik. Nový vyjde přibližně na dva tisíce. Vodohospodáři jich v těchto dnech přemontovávají desítky,“ zjistila redaktorka České televize Pavla Daňková.

„V případě, že vodoměr je umístěn uvnitř nemovitosti, například ve sklepě, měli by lidé zajistit to, aby izolace kolem něj byly zajištěné,“ doplnil Marek Síbrt, který varuje před rychlým rozmražením vodoměru. Je podle něj potřeba zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži.“ 

Roman Bouda

vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby nedocházelo k zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je možné použít například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv však skelnou,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým bodem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací a podobně.

Podle meteorologů silné mrazy poleví až v závěru příštího týdne.