Průkopníka letectví Jana Kašpara už připomíná v Pardubicích socha

V Pardubicích na třídě Míru stojí nově socha aviatika a místního rodáka Jana Kašpara. Je situována v místě, kde se v roce 1883 v dnes již neexistujícím hotelu Veselka narodil. Bronzová postava držící vrtuli bude městu slavnostně předána v lednu.

Socha Jana Kašpara, vedle ní autor František Bálek
Zdroj: ČTK/PR Pardubice

Socha stojí v západní části třídy Míru přímo na chodníku a hledí k Zelené bráně. Před sebou má do dlažby zabudovanou zhruba šest metrů dlouhou časovou osu s významnými milníky aviatikova života.

„K téhle soše mám osobní vztah. Můj otec byl letecký inženýr, vojenský letec, takže mám vztah k létání i ke Kašparovi,“ uvedl autor díla František Bálek. Původně měla být socha odhalena až v březnu k 90. výročí Kašparova úmrtí. 

Pro pořízení sochy zhruba za dva miliony korun se zastupitelé Pardubic rozhodli letos v březnu. Aviatik je zobrazen v mírně nadživotní velikosti asi dvou metrů, vrtule ho ještě o půl metru převyšuje. Kvůli podobnosti s jinou sochou se ale objevilo nařčení z plagiátorství

Původně město v roce 2013 vypsalo architektonickou soutěž, v níž zvítězil 37 metrů vysoký sloup s větrným rukávcem navržený Petrem Pinkasem, Bálkova socha tehdy skončila druhá. Instalace sloupu by však byla komplikovaná a dílo by se prodražilo. 

Jan Kašpar započal éru české aviatiky, když 16. dubna 1910 vzlétl se svým letadlem Blériot. Tehdy vystoupal do výšky necelých 25 metrů a ve vzduchu se udržel jen několik minut – uletěl 2 km. Přesto je dodnes tento let považován za historicky první úspěšný pokus českého aviatika. 

Historik Jiří Kotyk připomněl, že už předtím sice v českých zemích létal Francouz Gaubert nebo Němec Hieronymus, ale Kašpar byl skutečně prvním Čechem. Let proběhl v prostoru bývalého vojenského cvičiště na dnešní Dukle. Kašpar pro něj použil Blériot XI, který si dovezl z Francie, ačkoli už v té době měl vyvinuté své letadlo systému JK. 

O rok později – 13. května 1911 – potom Jan Kašpar uskutečnil první dálkový přelet z Pardubic do Prahy.