Zedníci se pustili do oprav kostela ve Staré Vodě. Dříve sloužil jako sklad munice

Poutní kostel svaté Anny a Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé několik desítek let sloužil jako sklad sovětské munice. Je zároveň jedinou budovou, která zde zbyla po výcviku vojska. Stav objektu je ale špatný. Především interiéry jsou zchátralé. Právě na ně se počátkem prosince zaměřili zedníci.

Video Oprava kostela ve Staré Vodě
video

Oprava kostela ve Staré Vodě

Budova je vlhká, omítka opadává a vyměnit potřebují i interiérové dveře. „V současné době se za německou sbírku, kterou uspořádali rodáci, opravují prostory, které jsou mimo hlavní loď kostela, takzvané empory,“ sdělil předseda okrašlovacího spolku Lubavija Jindřich Machala s tím, že se vybralo 15 000 euro.

Interiér kostela byl poničen hlavně v době sovětské okupace. Vojáci zdi pomalovali a sochy a fresky rozstříleli. Přesto by i na ně měla v kostele zůstat připomínka. Například ruské nápisy zde mají podle Machaly zůstat jako „memento lidského barbarství“. Kostel se stal také terčem při výcviku sovětské a československé armády.

Špatný stav kostela ohrožuje i vzácné fresky ze 17. století, které vytvořil italský umělec Giovanni Carlone.

„Vlivem vlhkosti fresky opadávají a vyžadují co nejrychlejší zásah.“

Jindřich Machala

Jindřich Machala, předseda, okrašlovací spolek Lubavija

Na obnově kostela a jeho okolí ve Staré Vodě se dlouhodobě zaměřují také skauti. Například v létě jich zde bylo na osm desítek. Někteří přijeli až z Kanady. Na obnově církevního stánku pracují skauti více než 20 let.

Jde o jedinou dochovanou stavbu připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Letos skauti mimo jiné čistili hřbitov a vysázeli květiny, řekl organizátor a vedoucí skautského oddílu Čechovice Jiří Dvořák.

Skauti, kteří již podle Dvořáka jednali se zastupiteli Města Libavá o tom, jak bude obnova Staré Vody pokračovat dál, v roce 2007 zrekonstruovali kapli nad Královskou studánkou, vyčistili také trosky bývalého kláštera a obnovili rybník a hřbitov. V minulosti se na obnově kostela, který je barokní stavbou italské architektury z konce 17. století, podílely i oddíly z Francie, USA, Slovenska či Rakouska.

Obec Stará Voda zanikla v roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a v roce 1945 byla začleněna do vojenského prostoru Libavá. Vnějšek kostela byl po roce 1990 restaurován.