V Ostravě začal gerontologický kongres. Poradí, jak na nástrahy dlouhověkosti

V Ostravě začal již 20. ročník celostátního kongresu věnovaného seniorům – Gerontologické dny Ostrava. Hlavní téma? Nástrahy dlouhověkosti. Podílí se na něm na 600 učastníků včetně lékařů, zdravotních sester nebo zástupců charitních organizací z celé České republiky. 

Video Gerontologický kongres v Ostravě
video

Gerontologický kongres v Ostravě

Zdroj: ČT24

Kongres potrvá do 21. října. Právě tento den bude věnovaný seniorům. „Mohou si zde nechat změřit tlak nebo vyšetřit pohybový aparát,“ zjistila na místě redaktorka České televize Martina Koziolová.

Středa je věnována hlavně zdravotní tématice, na kterou naváže čtvrteční blok se sociální problematikou. Pozvánku na akci přijala také známá česká geriatrička Hana Matějovská Kubešová.

„Současná geriatrická medicína usiluje o co nejdelší zachování přiměřené tělesné a duševní aktivity, odvrácení ztráty soběstačnosti a zlepšení prognózy seniorů v případě onemocnění. Podporuje úspěšné zdravé stárnutí,“ sdělila.

„Celková léčba jakékoli nemoci v pokročilém věku (včetně geriatrických syndromů a křehkosti), by měla být zaměřena nejen na vyvolávající onemocnění, ale také na zlepšení soběstačnosti a udržení, případně zachování intelektových funkcí a fungujících sociálních vztahů.“

Hana Matějovská Kubešová

geriatrička

Nad rámec hlavního programu kongresu se bude v rámci výstavy prezentovat také na 40 firem z celé ČR, které účastníkům představí svůj sortiment. Souběžně s Gerontologickými dny Ostrava budou probíhat konference „Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře“ a „Fyzioterapie a ergoterapie – součást komplexní péče o seniory“.