V obavě z terorismu cvičily vodárny v Praze útok na vodojem. Zasahovala policie i hasiči

Pražské vodovody a kanalizace nacvičovaly v úterý ráno simulovaný teroristický útok, při kterém do vodojemu Bruska v Praze 6 pronikl útočník s cílem kontaminovat vodu. Cvičení s názvem Útok 2016 má prověřit postupy a vzájemnou komunikaci všech zúčastněných složek, které by se v takovému případě podílely na zásahu. Tedy vodáren, policie a hasičů.

Video Studio 6
video

Simulovaný útok na vodárnu v přímém přenosu

Zdroj: ČT24

Cvičení začalo v osm hodin ráno a ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos v přímém přenosu ČT uvedl, že vodárny cvičením reagují na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. „Máme obavu, že by k podobnému útoku mohlo dojít, proto cvičíme koordinaci všech, kteří by v případě takového teroristického útoku zasahovali,“ uvedl ředitel Mrkos.

Akce začala tím, že terorista překonal zábrany, plot i bezpečnostní dveře a podařilo se mu dostat dovnitř. „Objekt vodojemu je chráněn elektronicky, takže když terorista překonal mechanické zábrany, spustil alarmový systém,“ odpověděl Petr Mrkos na otázku, jak je vodojem proti podobnému útoku zabezpečený.

Dodávky vody cvičení neomezilo

Ovšem dříve, než centrální dispečink získal informaci o útoku a přivolal policii, podařilo se teroristovi použít neidentifikovanou látku ke kontaminaci pitné vody. „Cvičíme proto odstavení vodojemu a budeme s hasiči koordinovat rozbor pitné vody,“ vysvětlil ředitel vodáren. „Aktivovali jsme naši stálou laboratorní službu a také hasičský záchranný sbor má speciální laboratoře, které budou zkoumat vodu, aby identifikovaly látku, která byla k teroristickému útoku použita.“

Video Události v regionech (Praha)
video

Hasiči museli neznámou látku identifikovat

Vodojem Bruska zásobuje pitnou vodou bezmála sedmdesát tisíc obyvatel, z toho deset tisíc obyvatel přímo v zóně vodojemu, ostatní přes navazující vodojemy. Vodárny proto musely odstavit jak samotný vodojem, tak čerpací stanici. Během cvičení však nemusely omezit dodávky vody, protože předem zajistily takzvané přepásmování sítě, to znamená, že dodávaly obyvatelům pitnou vodu z jiných zdrojů.

Inspirací pro cvičení byla mimo jiné i skutečná situace z letošního ledna, kdy někdo vnikl do vodojemu Baba v Modřanech. Naštěstí to nebyl terorista ale zřejmě jen zloděj kovů. Chytit se ho ovšem nepodařilo.