Zlínský soudce Jan Bobek přišel o funkci kvůli průtahům

Zlínský soudce Jan Bobek přišel o svou funkci. Té jej zbavil kárný senát Nejvyššího správního soudu. Důvodem byly průtahy při vyhotovení a odeslání 32 vyhlášených rozsudků od listopadu 2015 do března 2016. Bobek se hájil zdravotními problémy. Před kárným senátem stál kvůli stejnému provinění už loni, tehdy přišel na devět měsíců o čtvrtinu platu.

„Doktor Bobek se dopustil závažných průtahů při vyhotovování rozhodnutí, a to v opatrovnických věcech, kde jde o zájem nezletilých dětí. Průtahů se dopustil ve vysokém počtu věcí a průtahy jsou značné,“ vysvětlil rozhodnutí kárného senátu jeho předseda Jakub Camrda. Bobek se k pochybení přiznal a obhajoval je zdravotními problémy. „Měl jsem chřipku, teplotu, potom mi začaly bolesti zad, ale nechtěl jsem rušit jednání,“ uvedl.

Podle kárného senátu ale z řízení nevyplynulo, že by byl soudce v daném období extrémně přetížen. Navíc v případě nutnosti je možné požádat o prodloužení lhůty k vyhotovení rozsudku o dalších 60 dní.

Rozhodnutí kárného senátu je definitivní 

Bobek je soudcem od roku 1985 s pětiletou přestávkou. V minulosti se zabýval například exekucemi, poté ho nadřízení přeřadili k záležitostem péče o nezletilé. Už v září 2007 mu kárný senát Vrchního soudu v Olomouci snížil plat na čtyři měsíce o pětinu za průtahy při vyřizování 51 exekučních věcí.

Podle loňského rozhodnutí kárného senátu se Bobek dopustil průtahů i při vyhotovování dalších 42 vyhlášených rozsudků. Senát jej ale zprostil části obžaloby, která mu vytýkala opožděné začátky jednání, údajnou zmatenost při veřejném zasedání a některá porušení procesních předpisů.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky nebo je odvolat z funkce předsedy senátu. Krajním rozhodnutím je odvolání z funkce soudce, které pro ně znamená konec v justici. Rozhodnutí kárného senátu je definitivní, opravným prostředkem je pouze ústavní stížnost, která ale nemá odkladný účinek.