Od září budou pražské tramvaje jezdit jinak. ROPID představil návrh změn

Tramvaje v Praze budou od září jezdit po nových trasách. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), který sestavuje jízdní řády, představil návrh nového vedení linek i dvě alternativní varianty. Mimo jiné počítá s významným omezením provozu na lince 24 nebo obnovením linky 2, která by jezdila z Malovanky do Holešovic.

Základní varianta úprav provozu tramvají v Praze, kterou představil ředitel ROPIDu Petr Tomčík spolu s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem (ČSSD), zvyšuje počet tramvajových linek na 25 a počítá se změnou trasy většiny z nich.

Základní varianta: Více tramvají v centru, čtyři nové linky

ROPID svoji základní variantu charakterizuje jako příležitost k dalšímu posílení „přetížených centrálních úseků tramvajových tratí, přičemž za tímto účelem mírně omezuje provoz na některých okrajových tratích“.

Pokud návrh projde, například již se nebude na Ortenově náměstí měnit linka 14 na 24 (místo nich se bude měnit 2 na 6). Tramvaje číslo 24 by přes Holešovice vůbec nejezdily, jejich trasa by vedla z Kobylis přes Karlín na Kubánské náměstí, jezdily by ale pouze ve špičkách pracovních dnů.

Jako posilové by jezdily také linky 4, 13 a 21 a v části trasy také 3, 14 a 23. V případě linek 21, 23 či 2 by šlo o návrat dnes neexistujících linek, často v trasách, které pro ně nejsou zcela tradiční. Linka 2 by měla jezdit z Malovanky na Ortenovo náměstí a odtud jako 6 na Kubánské náměstí.

Zásadní změna trasy by se dotkla i linky 14, která by jezdila z Lehovce na Spořilov. Zaniklo by tak i dvojité spojení z Holešovic na Barrandov. Na druhé straně by zrychlilo spojení linkou 12, která by se vrátila do někdejší trasy po nábřeží Kapitána Jaroše, resp. Edvarda Beneše. Neměnné zůstávají v základním návrhu také trasy linek 1, 3, 11 či 17.

Základní návrh ROPIDu navíc počítá i s výrazným omezením sítě páteřních tramvajových linek s polovičními intervaly (ve špičce 4 minuty). Nově by šlo pouze o linky 9 a 17. Na lince 22 by dodatečnou kapacitu ve špičkách – tak jako kdysi – přidala posilová linka 23 (Nádraží Hostivař – Vypich), jako špičkové posily linky 3 by fungovaly tramvaje 24 a 21. Základní mimošpičkové intervaly potom – vzhledem ke zvýšení počtu linek – budou delší než dnes, a to dvanáctiminutové místo dosavadních desetiminutových.

Alternativa: Jak si přejí městské části

Alternativní návrh podle ROPIDu zavádí co nejvíce přání městských částí, ale důsledkem je rušení některých spojení, o která by lidé možná neradi přišli. Důsledkem by bylo i omezení počtu linek v okrajové části sítě. Například zmíněná linka 23 by jela až z Kubánského náměstí a dále do Divoké Šárky. Změny by postihly i některé linky, které jsou stabilní po celá desetiletí – například linka 1 by již nejezdila na Petřiny, ale na Podbabu. Linka 14 by se naproti tomu vrátila na Radlickou.

Jako páteřní linky s polovičním intervalem potom bere alternativní návrh pouze tramvaje 9 a 11. Linku 17 by potom posílila odkloněná linka 20, která by jezdila do Braníku a také 3 s plnohodnotným provozem až do Modřan.

Vídeňský návrh: Pouze sen tvůrců jízdní řádů?

ROPID připravil také druhý alternativní návrh, který označuje jako vídeňský. Ten se od ostatních liší snížením počtu linek na 17, z nichž většina by měla kratší základní špičkový interval než současných 8 minut. Zajímavostí je rozdělení linky 5 na 5A a 5B ve východní části trasy, kdy by 5A jela od vozovny Strašnice na Nádraží Hostivař a 5B na Ústřední dílny. Druhá konečná „pětky“ by byla v Divoké Šárce. Linka 5 by přitom měla sloužit jako náhrada nynější 26. Nová linka 2 by potom beze zbytku nahradila dosavadní 22.

Se zavedením vídeňské varianty ale ROPID vážně nepočítá. Petr Tomčík ji již dříve označil za plánovací cvičení. „Jedná se jen o doplňkový návrh, který ukážeme radnicím, obsahuje totiž některé jejich návrhy změn, tak aby viděly, že jsme se jimi zabývali,“ řekl.

Vídeňská tramvaj
Zdroj: ČTK
Autor: Igor Zehl

Ať bude konečná varianta provozu tramvají od září jakákoli, ROPID ji tentokrát nechce protlačit všem námitkám navzdory jako v roce 2012. „Městské části budou mít nyní do konce dubna možnost návrhy připomínkovat, v květnu by měla být hotova finální verze tak, aby se s ní lidé mohli od června začít seznamovat,“ slíbil Petr Dolínek.

Předchozí pokus hodil ROPIDu magistrát na hlavu 

ROPID připravil rozsáhlé změny provozu tramvají a také autobusů již loni, chtěl je zavést současně se zprovozněním nového úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol). Návrh však odmítly městské části a následně narazil i na magistrátu. Vzápětí vypsalo město konkurz na nového ředitele organizátora veřejné dopravy, jehož vítěz Petr Tomčík nahradil dlouholetého pověřeného ředitele Pavla Procházku.

Loňský návrh se týkal i autobusové dopravy. Ta nakonec po otevření metra doznala větších změn v oblasti Evropské a také Bělohorské ulice. Nyní chystá ROPID i změny provozu autobusů v dalších částech města. Návrh má být hotový do prázdnin. „Změny ve vedení autobusů nebudou nijak revoluční, jedná se spíše o drobné doladění v některých lokalitách, třeba v Letňanech,“ ubezpečil však zástupce ředitele ROPIDu Martin Šubrt.