Inspekce zavřela výrobnu tofu prodávaného v pražské tržnici SAPA

Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolu s policií zavřela nelegální výrobnu tofu, které se prodávalo v pražské tržnici SAPA. Ve výrobně panovaly nepřijatelné hygienické podmínky, v nichž nebylo možné vyrábět bezpečné potraviny.

Uzavřená výrobna
Zdroj: ČTK Autor: SZPI

„Stropy, stěny a podlahy byly v dezolátním stavu, inspektoři zaznamenali zaplísnění v celé provozovně, stejně jako výskyt myšího trusu a provozovna nebyla nijak zajištěna proti pronikání škůdců,“ stojí ve zprávě inspekce.

Tofu vyrobené v provozovně v Šeberově se zřejmě prodávalo jen v tržnici SAPA v nedaleké Písnici. Inspektoři na místě uložili zákaz užívání prostor a zároveň zakázali dále zpracovávat a uvádět do oběhu sójové boby v celkové hmotnosti 1 650 kg. S provozovatelem inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.