Zeman jmenoval Machulu rektorem Jihočeské univerzity

Funkční období začalo novému rektorovi Jihočeské univerzity Tomáši Machulovi sice už prvního dubna, až teď ho ale prezident Miloš Zeman do funkce jmenoval. Několik dnů tak školu provizorně vedl prorektor pro studium Miroslav Papáček.

Jmenování rektora Jihočeské univerzity
Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt

Ve funkci rektora Jihočeské univerzity skončil na konci března Libor Grubhoffer, prezident Miloš Zeman ale do té doby nestačil jmenovat jeho nástupce. Machulu vybrali ve čtvrté volbě akademičtí senátoři na začátku března.

Nový rektor při svém jmenování poznamenal, že se ve slově univerzita skrývá jak obecnost ve středověkém smyslu studentů a profesorů, tak i ve smyslu bádání a výuky. „Budu se snažit, abych ve svém funkčním období všechny tyto vztahy a obecnosti na všech těchto rovinách co nejlépe podporoval a uskutečňoval,“ řekl Machula.

Prezident Zeman Machulovi poblahopřál s tím, že zvítězil v soutěži s několika silnými protikandidáty. „A takové vítězství obvykle o to více těší,“ poznamenal. Zároveň popřál Jihočeské univerzitě trvalý růst její prestiže, a tím i růst počtu uchazečů.

Tomáš Machula
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Pancer

„A v důsledku toho, abyste si mohl tyto studenty vybírat a aby rostla jejich kvalita, která je, paní ministryně, bohužel zhoršována nesmyslným systémem dotací, kde dotace jsou podle počtu studentů a nikoli podle uplatnitelnosti na trhu práce,“ řekl Zeman směrem k přítomné ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD).

Rektor byl vybrán až ve čtvrtém kole

Jihočeská univerzita hledala nového rektora od prosince loňského roku. Ve třech volbách však žádný ze souhrnného počtu pěti kandidátů nezískal potřebný nadpoloviční počet 21 hlasů akademických senátorů. To se podařilo až ve čtvrté volbě.

Původně se ucházel o znovuzvolení i Grubhoffer, který vedl univerzitu od roku 2012, ale nakonec se rozhodl, že kandidovat nebude. Je znám svou kritikou Miloše Zemana. Prezident ho opakovaně nepozval na předávání státních vyznamenání, které se koná 28. října, a kam zve většinu rektorů.

Lubomír Machula (uprostřed)
Profil

Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D. (1971)

V letech 1989–1994 vystudoval technologii vody na VŠCHT v Praze (Ing.) a v letech 1991–1995 náboženské nauky na Katolické teologické fakultě UK (Mgr.). 

Na VŠCHT získal v roce 1998 doktorát v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V roce 2006 mu byl udělen i doktorát v oboru filosofie na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK. O dva roky později pak na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích získal doktorát teologie (Th.D.). Od roku 2010 je docentem.

Machula působí od roku 2000 na katedře filosofie a religionistiky. Od stejného roku je také zaměstnaný jako vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR v Praze. Na Katolické teologické fakultě UK v Praze působí od roku 2002 jako externí vyučující na katedře filosofie. Od roku 2008 je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Machula se zaměřuje na středověký aristotelismus, současný tomismus, filosofii člověka a teologii. Kromě řady odborných studií (např. De aeternitate mundi Tomáše Akvinského v historické perspektivě) je autorem více než 60 popularizačních a publicistických textů a recenzí. Je autorem monografie a několika překladů, účastní se konferencí zaměřených na filosofii a teologii.