Platy členů NKÚ a soudců se nesrovnají. Podle ÚS nejsou ve stejném postavení

Platy členů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se nezmění. Ústavní soud (ÚS) totiž zamítl návrh na zrušení některých ustanovení zákona, která je upravují. Podle návrhu stavěl platový zákon členy a představitele NKÚ do nerovného postavení vůči soudcům. ÚS ale upozornil na to, že úřad nevykonává soudní moc, a není proto v souměřitelném postavení s justicí.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení sporných ustanovení
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

„Právní úprava, která garantuje nezávislost členů NKÚ, neumožňuje stejné záruky, jako mají soudci. Soudci rozhodují, zatímco NKÚ nemá rozhodovací pravomoc,“ vysvětlil soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. U soudců obecných soudů plní stabilní platové poměry podle řady starších nálezů ÚS úlohu jedné ze záruk nezávislosti.

 „Nesvědčí-li členům NKÚ ústavně garantovaná osobní nezávislost srovnatelná s nezávislostí soudců, nemohou se dovolávat ani záruk, které ji zabezpečují. Včetně neměnnosti platového postavení,“ rozhodli pak ústavní soudci. V minulosti ÚS podobnou míru záruk nepřiznal ani státním zástupcům.

„Nejsme zklamáni, že nám Ústavní soud nepřidal, to jsme ani nepožadovali. Žádali jsme, aby nově stanovil mantinely pro odměňování ústavních činitelů,“ uvedl na rozhodnutí soudu prezident NKÚ Miloslav Kala. Tyto mantinely by podle něj měly respektovat nezávislost soudů
a odstupňovanost platového ohodnocení na různých pozicích v soudnictví.

Zároveň by ale zohledňovaly i budoucí vývoj platů dalších státních zaměstnanců a udržitelnost platů soudců ve srovnání s nimi. „Když vzroste průměrný plat učitelů o tři tisíce korun, začínající soudce dostane přidáno skoro 9 tisíc a předseda Ústavního soudu si přilepší o 27 tisíc. Opravdu si Ústavní soud myslí, že je to dlouhodobě udržitelné?“ dodal Kala.

Video Studio ČT24
video

Speciální vysílání ČT24 k rozhodnutí ÚS

Člen NKÚ se domáhá 35 tisíc korun

Zrušení aktuálního výpočtu platů navrhl Obvodní soud pro Prahu 7. Loni se totiž začal zabývat žalobou jednoho z členů úřadu, který se domáhal doplatku téměř 35 tisíc korun za leden 2015. Postavení členů NKÚ je podle žaloby podobné jako postavení soudců, není tedy důvod vytvářet nerovné podmínky. Navíc uváděl, že byl plat vypočítán na základě sporných ustanovení, které jsou podle něj protiústavní.

Platy soudců se odvozují od trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Členům a představitelům NKÚ se má plat podle stejného zákona dlouhodobě počítat z 2,75násobku průměrné mzdy. Pro roky 2015 až 2018 norma ale zároveň obsahuje také zvláštní ustanovení o růstu základního platu od loňského 2,25násobku po 2,5násobek. 

Obvodní soud se proto obrátil na ÚS s návrhem na zrušení současné právní úpravy, pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ. Ústavní soudci ale jeho návrh zamítli kvůli jeho nepřípustnosti. Žalobu k soudu totiž podal řadový člen úřadu, nikoli jeho vedení. Ústavní soud ale upozornil, že v budoucnu může dojít ke změnám, díky nimž budou členové NKÚ ve stejném postavení jako soudci.