Městská společnost nevydává informace. Obchodní tajemství drží i před zastupitelem

Královéhradecká městská společnost Městské lesy odmítá sdělit informace, které se týkají těžby písku v městských lesích. Opoziční zastupitel Adam Záruba (Změna) si na to stěžuje i proto, že má na hospodaření firmy dohlížet. Podnik, který obecní majetek spravuje, své odmítnutí zdůvodňuje obavou z obchodní konkurence. Za zastupitele se přitom postavil i primátor Zdeněk Fink (HDK).

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Obchodní tajemství hájí městská společnost i před zastupitelem

Opoziční zastupitel žádal společnost Městské lesy o informace o rekultivaci písníku Marokánka I a o rozsahu těžby v nově založeném sousedním písníku. „Jsou to informace, jako je plošný rozsah písníku, způsob rekultivace, objemy těžby štěrkopísku, čili jakým způsobem se to dotkne krajiny a majetku města. Informace, které chci, jsou technického a ekologického charakteru,“ přiblížil Adam Záruba.

Zastupitel Záruba přitom má v zádech i královéhradeckého primátora, jenž má také funkci v orgánech Městských lesů. „Jako člen dozorčí rady Městských lesů se postarám o to, aby vám bylo odpovězeno,“ slíbil Zdeněk Fink.

Žádost o informace přesto městská společnost odmítla. Zdůvodnila to obavou z konkurence. „Tato společnost je zřízena za vytvářením zisku čili všechny věci, které jsou spojeny s báňským právem, jsou ze zákona obchodním tajemstvím,“ zdůvodnil předseda představenstva Městských lesů Petr Kubát (HDK).

Poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek přitom takové zdůvodnění zpochybnil. Vzhledem k tomu, že  jsou Městské lesy ve stoprocentním vlastnictví města, nemohou podle něj žádným způsobem vzdorovat zastupitelům. „Dokonce u zastupitelů – oproti běžným občanům – je navrch výjimka, že mají nárok na případné obchodní tajemství,“ upozornil.

Adam Záruba se chystá požádat o informace ještě jednou. O právní radu požádal Svaz měst a obcí. Pokud nezabere ani pomoc svazu a primátora, je připraven se informací domáhat soudně.