Frýdek-Místek hledá využití historických textilních závodů

Zástupci Frýdku-Místku a společnosti Slezan uzavřeli memorandum, podle kterého se budou snažit společně oživit nefunkční objekty a areály původních textilních závodů. Zároveň chtějí zachovat historické fasády průmyslových objektů, které připomínají, že město bylo v minulosti významným centrem výroby textilu.

Diskuze o ochraně i možném využití bývalých objektů textilní výroby se Frýdku-Místku vede řadu let. Mezitím byly některé zbourány. Například v roce 2014 povolil magistrát demolici přádelny bavlny z konce 19. století. Vyvolalo to kritiku památkářů i veřejnosti a město poté postoj k těmto památkám poněkud změnilo.

Mluvčí magistrátu Jana Matějíková uvedla, že cílem memoranda je rozvoj zbytků bývalých textilních závodů a jejich začlenění do života města.  „Obě strany připraví územní studie, ze kterých vzejdou nejlepší varianty dalšího využití,“ sdělila Matějíková.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reporotáž: Město a společnost Slezan budou usilovat o využití textilek

 

Hlavní architektka Milada Baumannová dodala, že dohodou se Slezanem vzniká prostor pro další rozvoj a zatraktivnění města i nápady investorů. „V těchto objektech by se mohla rozvíjet kultura, volnočasové aktivity, mohly by sloužit jako nebytové i bytové prostory,“ uvedl také zástupce společnosti Slezan Tomáš Fridrich.

Z textilní historie Frýdku-Místku, kterou založily v 19. století bohaté židovské rodiny Munků, Landsbergerů nebo Neumannů, zůstalo ve městě celkem devět budov. Textilní výroba, která se zachovala po válce a znárodnění ve státním podniku, po pádu komunismu ještě v akciové společnosti Slezan, skončila v devadesátých letech minulého století. Roku 2008 vyhlásil podnik Slezan úpadek. Mezitím skončil konkurz a konkurzní správce vyplatil věřitele.

I když o to památkáři usilovali, žádný z objektů není kulturní památkou. Minulé vedení města jednalo o rozšíření památkové zóny, která by zahrnovala i některé cenné pozůstatky textilní výroby, ale dosud nic z toho nevzešlo. Nad možným využitím budov a areálů textilek, které jsou v atraktivní části města, se zamýšleli také studenti architektury.