Olomouc má na dosah korunovační klenoty i výročí Karla IV.

Výstava Vlastivědného muzea v Olomouci, nazvaná České korunovační klenoty na dosah, zahajuje oslavy sedmisetletého výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., které připadne na příští rok. Vrcholem výstavy jsou repliky korunovačních klenotů od renomovaného zlatníka Jiřího Urbana.

Výstava prezentuje život a dílo jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověké Evropy, ale také epochu vlády Lucemburků na Olomoucku od nástupu Jana Lucemburského na trůn v roce 1310 do počátku husitských válek.

Muzeum shromáždilo více než dvě stě exponátů z období vrcholného středověku, které pocházejí především z Olomouckého kraje. „Máme tady archeologické nálezy, dobové zbraně, šperky, mince, řemeslné nástroje, kachle, také archiválie a další zajímavosti,“ uvedl kurátor výstavy Lukáš Hlubek.

Korunovační klenoty od zlatníka Urbana

Karel IV. má v expozici speciální prostor. Vedle životopisu a různých dokumentů připomínají vladaře vzácné korunovační klenoty. Nejcennější z nich je koruna, kterou nechal vyrobit u příležitosti korunovace v letech 1345 až 1346. Bylo jí korunováno celkem dvaadvacet českých panovníků.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Výstava k výročí narození Karla IV. v Olomouci

Muzeum však nevystavuje originály, ale mistrovské kopie. Autorem je zlatník a výtvarník Jiří Urban, který dělal kříž pro papeže Jana Pavla II., šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. nebo kopii císařské koruny uložené na hradě Karlštejn. Na korunovačních klenotech pracoval půl roku a jejich hodnota je v řádech milionů korun.

„Snad nejvíce práce měl na tepaném královském jablku zdobeném perlami a drahými kameny, které jsou vyrobené ze skla,“ upozornil kurátor výstavy Hlubek. Jablko a také královské žezlo nechal roku 1533 zhotovit císař Ferdinand I.

Z hradu Tepenec zůstaly jen kameny

Kurátor se snažil zdůraznit stopu, již zanechal Karel IV. na Moravě. Symbolizuje ji například maketa již neexistujícího hradu Tepenec, který nechal roku 1340 postavit mezi Olomoucí a Šternberkem.

„Hrad zničila za socialismu břidlicová těžba. Zůstaly z něho prakticky jen kameny,“ uvedl ředitel muzea Břetislav Holásek. K cenným exponátům, které dokládají vztah Karla IV. k moravskému městu, patří dokument, kterým umožnil, aby mohli olomoučtí měšťané obchodovat za stejných podmínek jako v Brně.

Karel IV. se narodil 14. května roku 1316. Na oslavy tohoto významného výročí uvolnila vláda téměř sto milionů. Kulturní instituce po celé republice chystají řadu výstav a akcí. Nejvýznamnější má být expozice v pražském Domě U Kamenného zvonu. Česká televize připravuje hraný televizní film Hlas římského císaře.