Za distribuci anabolik do Mírova vyvázl dozorce s podmínkou

Šumperský soud potrestal dozorce věznice Mírov Oldřicha Nováka, který měl řídit distribuci zakázaných anabolik mezi vězně, dvacetiměsíční podmínkou a tříletým zákazem práce v bezpečnostních složkách. Z pětičlenné skupiny, která se měla podílet na dodávání přípravků na růst svalů do věznice, si má nepodmíněný trest odpykat pouze Tomáš Vereš, protože se dopustil zločinu ve výkonu trestu.

Obžalovaný dozorce Oldřich Novák
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Dozorce Oldřich Novák, který je postavený mimo službu, se zodpovídá ze zneužití pravomoci úřední osoby, z výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem a z přijetí úplatku. Státní zástupce Jakub Gremela pro něho žádal trest tři roky vězení. Podle soudu se ale neprokázalo, že by za dodávání anabolik bral peníze.

Dozorce odmítl vinu, přiznal jen vitamíny

„Jeho jednání přesto nelze bagatelizovat. Navíc se nepřiznal a svého činu nelitoval,“ uvedl soudce. Zároveň přihlédl k jeho dosavadní bezúhonnosti a uložil mu podmínečný trest. Novák vinu odmítá. Připustil pouze, že dvakrát přinesl jednomu odsouzenému vitamíny.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Soud potrestal dozorce kvůli distribuci anabolik do vězení

Distribuce anabolik a dalších přípravků měla probíhat v Mírově za účasti dozorce, dvou vězňů a dvou lidí zvenčí v letech 2011 až 2013. Podle obžaloby měli platit odsouzení za přípravky tisícikorunové částky. Novák je měl pronášet do věznice, spoluobžalovaný Tomáš Vereš pak distribuovat zájemcům.

Odsouzený Vereš dostal osm měsíců

Peníze na anabolika odsouzení posílali na účet jeho matky. Podle Vereše, který se přiznal, peníze z účtu vybíral právě dozorce Novák. Soud muže potrestal osmi měsíci vězení. Obžalován byl také z podplácení, to se však podle soudce neprokázalo. Zásadní přitěžující okolností v jeho případě je to, že se trestné činnosti dopustil v době odsouzení. V Mírově si odpykává trest za vraždu.

Obžalovaný Tomáš Vereš
Zdroj: ČTK
Autor: Luděk Peřina

Bývalý mírovský vězeň Robert Arban, který se měl na distribuci podílet zajišťováním objednávek od vězňů, odešel od soudu s trestem dvě stě padesáti hodin veřejně prospěšných prací. Soud přihlédl k tomu, že byl mezitím propuštěn na svobodu a žije řádným životem.

Skupinu doplňovali dva jeho příbuzní Jiří Němec a Alena Malíková, kteří podle obžaloby zajišťovali nákup přípravků. Němce soud potrestal čtyřměsíční podmínkou, u obžalované Malíkové soudce upustil od potrestání. Pomohla jí bezúhonnost a upřímná lítost.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolají.