Začala demolice historického domu v Soukenické, památkářům navzdory

V Soukenické ulici 12 v centru Prahy začala demolice historického dvoupodlažního domu. Firma Bau-Invest s ní začala ihned poté, co v pátek obdržela povolení od stavebního úřadu Prahy 1. Nadzemní část objektu poblíž náměstí Republiky je prý kontaminována toxickými látkami, zejména fenoly. Hlavní práce by měly být s ohledem na sousední základní školu dokončeny do neděle.

Chátrající dům v Soukenické ulici
Zdroj: ČTK Autor: Michal Doležal

Bourání domu dlouhodobě odmítá památkový odbor pražského magistrátu. „Naše závazné stanovisko opravňující k tomu, že se dům může demolovat, nemají,“ uvedl ředitel památkového odboru magistrátu Jiří Skalický. Závazné stanovisko pražských památkářů je nutný podklad pro stavební úřad, který o případném odstranění stavby rozhoduje.

„Zástupci památkářů byli osobně přítomni na kontrolní prohlídce dne 25. 9. 2015 a s postupem odstranění stavby výslovně souhlasili, což písemně potvrdili do protokolu,“ reagoval místopředseda představenstva Bau-Invest Viktor Vlček. Nesouhlasné stanovisko památkářů se podle něj vztahuje k technickému stavu budovy, ta se ale bourá kvůli kontaminaci.

„Hlavní, kritická část nařízených nezbytných úprav objektu bude dokončena do neděle 11. 10. 2015 tak, aby v pracovních dnech, kdy je škola navštěvována dětmi, byly práce s odstraňovanými kontaminovanými konstrukcemi a materiály v maximální míře dokončeny.“

Viktor Vlček

místopředseda představenstva Bau-Invest

Firma uvedla, že se na jaře během přípravy na rekonstrukci objektu po obnažení některých konstrukcí začal šířit do okolí štiplavý a nepříjemný zápach. Jeho původ může prý být ve 30. až 60. letech 20. století, kdy budova sloužila jako výrobna léčiv a chemická laboratoř.

Odborné posudky, které nechala zpracovat Praha 1, podle Vlčka potvrdily, že hygienické hodnoty těkavých látek jsou mnohonásobně překročeny a jediným řešením je celkové odstranění konstrukcí.

Gotické sklepy prý zůstanou

Firma odstraní pouze nadzemní konstrukci. „Historicky cenné gotické sklepy budou zachovány, stejně tak jako pískovcový portál a vrata," dodal představitel firmy.

„Se stávajícím postupem nesouhlasíme, domníváme se, že dům není v havarijním stavu a že existují jiné postupy, aby budova v památkové rezervaci zůstala zachována,“ uvedl již dříve Skalický. V minulosti sice památkáři na místě povolili stavbu administrativně-obytného domu, podmínkou ale bylo zachování a přestavba domu původního.

/*json*/{"map":{"lat":50.090934766741626,"lng":14.429224299999976,"zoom":17,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.09088578819277,"lng":14.429318904876709,"type":"6","description":"Soukenická 12, Praha"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/