Za největší ekologickou havárii na Vysočině padly dvě pokuty za skoro 300 tisíc

Za letošní největší ekologickou havárii na Vysočině dostala místní zemědělská farma dvě pokuty v součtu za 290 tisíc korun. Do potoků i rybníků uniklo v dubnu v Kamenici na Jihlavsku 50 kubíků kejdy. Viníkem je společnost Lactoenergo, která tam provozuje bioplynovou stanici.

Mrtvé ryby i žáby. Tak to vypadalo 16. dubna 2015 v Kamenici na Jihlavsku a v okolí. Dešťovou kanalizací se závadné látky dostaly do Železného potoka, říčky Kameničky a dvou rybníků v Horních Bítovčicích, tedy do vzdálenosti 4,5 kilometru od zdroje úniku. Jen díky rychlé reakci místních lidí postavili hasiči norné stěny a zabránili dalším škodám.

"Množství fekálií bylo opravdu obrovské, v podstatě nám to naplnilo rybník," uvedl 16. dubna spolumajitel mlýna v Kamenici Jan Jelínek.

Kejda, hnůj a rostlinné zbytky unikly ventilem při zpracování v bioplynové stanici. „Způsobily úplné zničení ekosystému a následný úhyn desítek ryb, ale i dalších drobnějších živočichů vázaných na vodní prostředí," uvedl ředitel havlíčkobrodského inspektorátu České inspekce životního prostředí Jan Panský. Obnova zasažených vodních ploch nějaký čas potrvá.

Během půl roku se inspektoři na místo několikrát vrátili, aby zkontrolovali následky havárie. Norné stěny byly na potoce několik měsíců. Teď už je potok pod zemědělskou farmou čistý. Za narezlou barvu bahna a trávy může jen neškodná železitá voda.

Firma už pokuty 150 a 140 tisíc korun zaplatila

Zástupci společnosti Lactoenergo, které bioplynová stanice patří, se už v minulosti odmítli pro Českou televizi k případu vyjádřit. Jednatel firmy Lactoenergo Stanislav Vorálek nicméně v srpnu pro ČTK uvedl, že látky z nádrže unikly kvůli technické závadě.

Za normálních okolností by podle něj zůstaly v nejbližším okolí skladovacích jímek. Dál odtekly, protože se jiný subjekt bez souhlasu firmy napojil na její dešťovou kanalizaci. Jednatel také uvedl, že firma udělala opatření, aby se podobná věc neopakovala. Dvě pokuty ve výši 150 a 140 tisíc za únik nebezpečných látek už firma zaplatila.

„První pokuta byla za porušení vodního zákona, že k úniku došlo a nezabránili tomu. Druhá byla za následky, úhyn ryb a poškození biotopu," konstatoval Jan Panský, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod.

Inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě udělila jen za první polovinu letošního roku 153 pokut ve výši přes 6 milionů korun.

Video Události v regionech (Praha)
video

Pokuta za únik kejdy