Brněnský dispečink – denně sledování tisíce vozů a stovky telefonátů

Více než tisíc vlaků, autobusů a tramvají křižuje každý den Jihomoravský kraj. Řídí je centrální dispečink, jehož pracoviště se zítra odpoledne otevře návštěvníkům. Ti si jej mohou prohlédnout v rámci Evropského týdne mobility, který se snaží lidi motivovat k cestování právě hromadnou dopravou.

Brno má celkem 303 tramvají
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

„Sledujeme, monitorujeme a řídíme provoz kompletní dopravy v rámci Jihomoravského kraje," shrnul funkci Centrálního dispečinku vedoucí Centrálního dispečinku IDS JMK Antonín Chudiak. Základem je softwarové řízení celého provozu. „V běžný pracovní den proběhne na území Jihomoravském kraji asi 33 tisíc návazností a už z toho čísla vyplývá, že není v lidských silách obsáhnout celé spektrum povinností a úkolů," vysvětlil Chudiak.

Doplnil, že nedílnou součástí řízení jsou ale i samotní dispečeři. „Doprava je živý organismus, který se neustále vyvíjí a mění. Když nastane situace, která je v rozporu s nastavenými pravidly, jinak, než ten program vyhodnotí, tak do toho vstupuje dispečer, který rozhodne o dalším způsobu jízdy," řekl Chudiak.

Dnes software, dříve telefon

V době, kdy docházelo k integrování dopravy v Brně a okolí, tak systém fungoval jinak. „Jednotliví dopravci měli svěřené oblasti, které řídili pomocí telefonu. To se pak ukázalo v rámci celého Jihomoravského kraje jako nedostačující," popsal tehdejší situaci Chudiak.

Při sledování dopravy je podstatné především rozdělení kompetencí. Dispečeři českých drah monitorují provoz drážních vozidel, dispečeři dopravního podniku řídí dopravu v městě Brně, pracovníci centrálního dispečinku pak sledují dopravu v celém kraji.

Nejzatíženější úrovňové a mimoúrovňové křižovatky v Brně
Zdroj: ČT24

Poloha se aktualizuje po šesti vteřinách

Nejvíce všem dispečerům v práci pomáhá krabička, kterou jsou vybaveny všechny regionální autobusy. Jedná se o kombinaci mobilního telefonu a GPS. Každých šest vteřin hlásí na centrální dispečink aktuální polohu vozidla. Řidič může s její pomocí i jednoduše na dispečink zavolat. Nebo poslat rychlou zprávu.

Zatímco autobusy a tramvaje se po dopravní mapě pohybují plynule, vlaky skáčou mezi jednotlivými stanicemi. Vlaky totiž většinou automatický polohový systém nemají a průvodčí tak časy odjezdu ze stanice musí zapisovat ručně.

Sto telefonátů za tři minuty

Dispečeři mají na starost i informační tabule. Ze 180 panelů je 50 v Brně. Umí fungovat i samostatně. „Pokud by třeba na dálnici vozidlo uvízlo, přestalo se pohybovat, tak automaticky se u toho daného odjezdu zobrazí informace vůz v koloně," vysvětlil ředitel KORDIS Jiří Horký.

V těchto dnech řeší dispečeři především problémy ve směru na Vyškov. Třeba při loňské ledovce se zase průměrných 100 telefonátů za den zvedlo za pouhé tři hodiny.