Oživlý znak Ostravy bloudí městem a má kritického ducha

Bílý kůň Jora je artefaktem instalace Oldřicha Moryse, kterou umělec nechal obživnout městský znak Ostravy - vzpínajícího se osedlaného koně bez jezdce. V noci je ustájený v improvizované stáji v podloubí někdejší radnice v centru města, přes den se zjevuje na různých místech jako duch, který má symbolizovat město čekající na osvíceného vůdce.

Když výtvarník Oldřich Morys přemýšlel o instalaci pro ostravskou galerii Lauby ve skomírajícím centru Ostravy, uvažoval, čím by skutečně zaujal a přitáhl i lidi, kteří běžně nechodí do galerie. Napadl ho prý cirkus, červené Ferrari, ale nakonec zvítězil bílý kůň.

„Můžeme ho brát jako koně z cirkusu, koně vystoupivšího z kolotoče, na kterém se lidé mohou povozit. Především je to ale kůň ostravský, oživlá kopie bělouše z městského znaku,“ vysvětlil kurátor galerie Lauby Tomáš Knoflíček.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Znak Ostravy oživl a bloudí městem

Proč má Ostrava na svém znaku právě koně, není jasné. Při jeho zkoumání ale napadla umělce spojitost se současnou Ostravou, jejíž vedení vidí dosti kriticky. „Kůň je osedlaný, nicméně bez jezdce. To se jeví jako příznačná paralela města, které čeká na osvíceného vůdce, jenž mu dá jasný směr," vysvětloval kunsthistorik Knoflíček.

Oldřich Morys je také zvědavý na reakce lidí. „Zajímá mne moment, kdy divák, který o této akci nic neví, potká naši bílou klisnu třeba v Dolní oblasti Vítkovice nebo u Nové huti,“ říká. Když toto setkání zrovna neprobudí hluboké úvahy o směřování Ostravy, může se na krotkém zvířeti povozit a podívat se na město z jeho hřbetu. Jora, která je zapůjčená z farmy v Hnojníku, se bude po městě potulovat do neděle.