Milionovou pokutu pro jičínskou vodárnu označil ÚOHS za promlčenou

Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín uspěla s odvoláním k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže nebude platit pokutu milion korun za údajné pochybení ve výběrovém řízení na stavbu kanalizací Čistá Cidlina. Důvodem je promlčení.

Jičínská čistírna odpadních vod
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

„Úřad odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné změnou legislativy, která v současné době neumožňuje posuzovat napadené skutečnosti při výběrovém řízení za nesprávné a stíhat tyto skutečnosti pokutou,“ uvedl ředitel vodáren Richard Smutný. Z verdiktu ÚOHS podle vodáren vyplývá, že tendr na Čistou Cidlinu se odehrál řádně.

Podle starosty Jičína a člena představenstva vodáren Jana Malého (ANO) ale není možné vyvodit žádný závěr o odpovědnosti. „Lhůty jsou promlčené. Rozhodnutí nebylo takové, zda Vodohospodářská a obchodní společnost udělala, nebo neudělala chybu,“ řekl.

Podle jičínského radního Luďka Havla (Sdružení pro Jičín) tak nastala promlčením nejhorší možná varianta řešení údajného pochybení vodáren. „Je smutné, když ÚOHS udělí pokutu a pak sám ji promlčí,“ řekl Havel.

Dodatek k zakázce, která přišla na 700 milionů

„Vzhledem k tomu, že správní řízení ÚOHS zahájil v březnu 2013, objektivní lhůta pěti let již v té době uplynula. Odpovědnost za správní delikt je tedy promlčena a ÚOHS musel správní řízení zastavit,“ uvedl mluvčí Martin Švanda. Čistá Cidlina se stavěla v letech 2008 až 2009 a přišla asi na 700 milionů korun. V souladu se zásadami správního trestání je ÚOHS povinen aplikovat v daném případě právní úpravu příznivější pro účastníka řízení.

Kontroloři založili pokutu na tom, že vodárny pochybily v dodatku smlouvy, když prodloužily původně nasmlouvaný termín až o padesát týdnů. Jičínský podnik prý nezkoumal přiměřenost nabídek a prodloužil lhůtu až po soutěži, kdy bylo jasné, že zakázku získá Geosan. Tendr přitom získal především díky faktu, že přislíbil zvlášť krátkou lhůtu výstavby 70 týdnů se smluvní pokutou deset milionů korun za každý den zpoždění. Jeho nabídka zároveň byla o více než 100 milionů korun dražší, než nabízel druhý uchazeč v pořadí.

Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín
Zdroj: ČTK
Autor: David Taneček

Další problémy kolem Čisté Cidliny

Spory kolem Čisté Cidliny ale rozhodnutím ÚOHS zcela nekončí. Vodárny podle starosty uplatnily bankovní záruku ve výši asi 130 tisíc eur (3,5 milionu korun) po správci stavby, kterým bylo sdružení firem VRV a VOD-KA. Správce stavby s tím podle Malého nesouhlasí a zřejmě se bude domáhat vrácení záruky v arbitráži. Vodárny podle Malého řeší i to, zda kvůli údajným vadám díla neuplatní bankovní záruku po dodavateli stavby, kterým je firma Geosan.

Nesrovnalostmi při stavbě Čisté Cidliny se zabývala i Evropská komise, která vodárnám za pochybení zkrátila dotaci o 648 tisíc eur (17,5 milionu korun). Korekci Evropská komise zdůvodnila nesrovnalostmi při zadávacím řízení a následné administraci projektu. EU na stavbu poskytla dotaci 11,1 milionu eur (300 milionů korun), zbytek platila VOS hlavně z úvěru 13 milionů eur (asi 350 milionů korun) se splatností na 20 let.