Výjimečně nadaní prvňáci z Opavy budou mít speciální třídu

Englišova základní škola v Opavě otevře po prázdninách novou třídu pro výjimečně nadané děti. Inspirovaná je vzdělávacím programem dlouholetého předsedy české Mensy Tomáše Blumensteina, který speciální výuku pro mimořádně nadané děti podporuje. Podobná třída funguje už tři roky také v Prostějově.

Opavská základní škola v Englišově ulici na sebe upozornila Klubem nadaných dětí, který tam úspěšně funguje několik let. Díky tomu přišla nabídka z Prostějova, zda by škola nechtěla otevřít i speciální třídu zaměřenou na rozvíjení schopností zvláště nadaných dětí.

Více angličtiny a logiky

Prvňáci, kteří do opavské speciální třídy nastoupí, prošli přijímacím řízením. „Nakonec jsme z přihlášených vybrali 22 dětí, které měly nejlepší výsledky. Vycházeli jsme z posouzení jejich školní zralosti a pohovoru,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Ludmila Hlaváčková.

Děti budou mít trochu jinou skladbu předmětů i formu výuky, která je bude nutit více přemýšlet a objevovat, třeba matematické zákonitosti. Nadstandardní bude výuka angličtiny, a to i s rodilým mluvčím, a povede k certifikovaným zkouškám Cambridge English. „Angličtiny budou mít oproti jiným třídám o tři hodiny týdně více, navíc budou mít osobnostní rozvoj a hodiny logiky, na které bude navazovat matematika,“ vysvětlovala Hlaváčková.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Třída pro nadané děti v Opavě

Nadstandardní vzdělávací program si rodiče musí platit. Měsíční školné je 1500 korun. Helena Cetlová, která do této třídy úspěšně přihlásila syna Jana, věří, že se to vyplatí. „Předpokládám, že výuka bude více o hraní, než o učení, že vůbec nebude vnímat, že jsou na něho kladeny vyšší nároky. Věřím, že ho taková škola bude bavit,“ uvedla matka budoucího prvňáčka.

Školné - 1500 měsíčně

V Prostějově už stejný program funguje tři roky. Děti speciální třídy budou letos skládat certifikované zkoušky z angličtiny. Od září příštího roku by se podobné třídy měly otevřít také v Ostravě, Brně, Zlíně nebo Pardubicích. V Moravskoslezském kraji jsou speciální třídy pro nadané také na Osmé základní škole ve Frýdku-Místku, ve kterých jsou zařazeny děti, které mají v průměru IQ 130. Talenty si škola vyhledává už v předškolních zařízeních. Další podobné třídy jsou třeba ve zlínské škole v Malenovicích. Řada dalších škol v republice pracuje s výjimečně chytrými dětmi ve zvláštních skupinách.

Nová koncepce rozvoje nadání

Individuální zacházení s nadanými dětmi podporuje ministerstvo školství. Vydalo novou koncepci podpory rozvoje nadání k zajištění plného rozvoje talentovaných dětí a vytvoření chybějícího komplexního systému, který by k tomu vedl. S rozpoznáváním a vzděláváním nadaných dětí pomáhá učitelům také Národní institut dětí a mládeže.

Akademici, učitelé i psychologové volají dlouhodobě po zlepšení a finanční podpoře vzdělávání nadaných dětí. Problém jsou třeba chybějící výukové materiály. Mimořádně nadaných dětí jsou podle Tomáše Blumensteina asi dvě procenta a je podle něho v zájmu celé společnosti, aby se jejich talenty mohly rozvinout.