Přerov rozděluje kompost z kompostárny. Zájem je obrovský

Lidé, kteří přispěli biologickým odpadem z kuchyní a zahrádek do nové kompostárny v Přerově, si mohou odebrat část již vyzrálého humusu. Zájem je obrovský, vedení kompostárny vytvořilo pořadník. Město kompostárnu vybudovalo díky evropské dotaci. Povinnost zajistit obyvatelům sběr rozložitelného odpadu ukládá obcím od dubna také vyhláška ministerstva životního prostředí.

Zpracování kompostu v kompostárně
Zdroj: ČT24

První kompost zrál v nové kompostárně v Žehravicích u Přerova devadesát dní. Lidé, kteří se zapojili do sběru biologického odpadu, mohou dostat až tři sta kilogramů. „Mohou si vybrat kompost tříděný, nebo netříděný,“ uvedl vedoucí kompostárny Zbyněk Rybka.

Zahrádkáři jsou nadšeni. „Vnímám jako velmi vítanou pomoc. Nemusíme kupovat drahá organická hnojiva. A hmota je to bezvadná,“ hodnotil Ferdinand Ježík, který ze své zahrady denně naplní jeden hnědý kontejner na bioodpad. Má tedy nárok na humus zdarma.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

UVR Ostrava: Lidé z Přerova mají zájem o kompost

Zatím kompostárna vyprodukovala prvních 150 tun. Zájemců je tolik, že vznikl pořadník. „Kompost budeme vydávat, dokud bude,“ uvedl náměstek Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík. Možnost třídit bioodpad mají i lidé na sídlišti.

Bioodpad tvoří téměř polovinu komunálního odpadu domácností v Česku. Na skládkách končí především společně s kovy. Snížit podíl tohoto odpadu požaduje také Evropská unie. „Cílem vyhlášky je odklonit bioodpad ze skládek, tedy především z černých popelnic, a naplnit tak unijní požadavky, podle kterých musíme do roku 2020 snížit ukládaní biologického odpadu na skládky o 65 procent,“ říká mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.