Ve Slaném našli zbytky mostu. Nikdo o něm nevěděl

Zbytky renesančního mostu překvapily archeology při průzkumu v centru Slaného. Stál před jednou z městských bran, která bývala součástí středověkého opevnění. Že před ní byl kamenný most, ale dosud nikdo nevěděl.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Země vydala most, o kterém nikdo nevěděl

Kdo by si kreslil mapu Slaného z doby pozdního středověku, musel by nyní vzít do ruky gumu. Archeologický průzkum v historickém centru města ukázal, že v době po husitských válkách vznikl u jedné z bran kamenný most. „Překvapení pramení hlavně z toho důvodu, že o tomto mostu se nezmiňují žádné historické prameny,“ uvedl Jiří Unger z Archeologického ústavu Akademie věd.

Překvapivé je i to, že archeologové ve Slaném objevili již druhý dosud neznámý středověký most. Oba vedly přes obranný příkop a vedly k městským branám. „Zpravidla se tyto mosty zbořily při velkých urbanistických úpravách,“ popsal Vladislav Razím z Národního památkového ústavu. 

Ve Slaném původně stály tři brány, dochovala se ale jediná – Velvarská. Ostatní zanikly po polovině 16. století, kdy městská opevnění ztratila svůj význam. Podle Vladislava Razíma smysl hradebních zdí zmizel po rozšíření pokročilých palných zbraní.

Příležitost k průzkumu dostali archeologové díky rekonstrukci Husovy ulice a překládání inženýrských sítí. Práce potrvají do listopadu.