Zachrání město Třebíč soukromou vysokou školu sídlící v průmyslové zóně?

Západomoravské vysoké škole v Třebíči hrozí zánik. Nemá dost studentů, a proto ani dostatek peněz. Pokud soukromou školu nepřevezme plně pod svou správu město Třebíč, škola zřejmě zanikne. Na příští akademický rok má přitom škola zatím jen 16 přihlášek.

Západomoravská vysoká škola v Třebíči přijímá studenty do oborů kulturněhistorická studia a udržitelný rozvoj regionu a krajiny. Dále se tam studuje ještě ve 4 dalších oborech, kam už ale škola nové studenty přijímat nemůže. Jde o aplikované informační technologie, informační management, management a marketing a veřejnosprávní studia. Jak říká rektor Marek Matějek, škola své obory akreditovala s myšlenkou, aby byly vázané na region a poskytly absolventům možnost uplatnění přímo na Třebíčsku.

Aby škola pokryla personální náklady na výuku, stačí jí podle rektora v jednom oboru 10 studentů v ročníku. „Pokud bychom chtěli pokrýt veškeré náklady, potřebujeme, aby jich byl dvojnásobek,“ uvedl Marek Matějek, rektor Západomoravské vysoké školy v Třebíči.

Jednou ze studentek třebíčské vysoké školy je Jana Čtveráčková, která právě ukončila 2. semestr 1. ročníku oboru kulturněhistorického studia. Jana doufá, že škola neskončí, protože obor, který studuje, má podle ní v regionu velkou perspektivu. „Platíme školné 4000 korun měsíčně. Pokud jsme místní, nemusíme platit ubytování ani dojíždění,“ konstatovala Jana Čtveráčková. 

Jiný student školy, Petr Píša, se připravuje na státní zkoušky. Petr dokončuje obor management a marketing, který na další období už nemá akreditaci, takže na škole jen „dobíhá“. Jak tento student poznamenal, pokud by on byl manažerem školy, bojoval by o výuku nějakého technického oboru. Na Třebíčsku je totiž řada firem, které by absolventy využily. Podle Petra Píši by pak škola mohla být schopna samostatně financovat provoz. Soukromá škola se podle rektora o technický obor určitě pokusí, ale teď je její hlavní prioritou boj o přežití. 

O budoucnosti školy rozhodnou zastupitelé Třebíče 25. června

Ze svého bývalého působiště se škola musela přestěhovat do levnějších dočasných prostor v třebíčské průmyslové zóně. Zakládající firmy už nemají víc peněz, aby ji podporovaly. Podle rektora Marka Matějka by tím, kdo by do budoucna mohl vysokou školu podporovat nebo být garantem její stability a rozvoje, mohlo být město Třebíč. 

Klíčové jednání o budoucnosti Západomoravské vysoké školy v Třebíči proběhne ve čtvrtek 25. června. Nikdo ze zastupitelů města ale zatím nechce spekulovat, jak bude hlasovat. Faktem je, že studentů ubývá. Na příští rok má škola zatím 16 přihlášek. Ve hře jsou dvě varianty: buď řízený útlum školy, kdy by se už nepřijímali noví studenti a do dvou let by škola skončila, a nebo placení provozu školy městem.

Starosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL) uvedl, že příspěvek od města by snad mohl být 2 až 3 miliony korun ročně. Je podle něj ale otázka, jak dlouho by město vysokou školu mohlo dotovat. „Ve hře je i případná akreditace nového oboru nebo rozšíření možnosti vzdělávání i v kombinovaném studiu, kdy by mohl narůst počet studentů,“ doplnil k budoucnosti školy Janata.

Škola i město ale studentům garantují, že i v případě ukončení provozu vytvoří takové podmínky, aby mohli dostudovat v Třebíči za stávajících podmínek.

Video Vysoké škole v Třebíči hrozí zánik
video

Vysoké škole v Třebíči hrozí zánik