Smlouva, o které Lesy ČR nevěděly - s firmou, která ještě neexistovala

Na ředitelství státního podniku Lesy České republiky se ztratila smlouva. Situace je o to zajímavější, že léta tam o její existenci nikdo vůbec nevěděl. Teď se ji Lesy České republiky snaží zrušit jako nevýhodnou. Před sedmi lety uzavřel státní podnik tuto smlouvu s firmou Krušnohorská energie. Zavázal se k tomu, že v Ústeckém a Karlovarském kraji bude na státních pozemcích stavět větrné elektrárny exkluzivně právě jen Krušnohorská energie. Jinak že podnik Lesy ČR zaplatí pokuty ve výši desítek milionů korun. Firma již pokutu ve výši 60 milionů korun za údajné porušení smlouvy po státním podniku uplatnila, později ale požadavek vzala zpět.

Tehdejší ředitel Lesů ČR Jiří Novák podepsal smlouvu v červnu 2008. Smlouva se týká projektu Energie pro Krušné hory. Krušnohorské energii bez řádného výběrového řízení zajistila na 25 let výhradní výstavbu větrníků na pozemcích Lesů ČR v Ústeckém a Karlovarském kraji a státní podnik zavázala k další součinnosti a spolupráci na projektu.

  • Lesy České republiky se smlouvou podle současného generálního ředitele Daniela Szóráda zavázaly, že budou s Krušnohorskou energií spolupracovat, že poskytnou veškeré potřebné informace k tomu, aby větrné elektrárny mohly být vybudovány, že budou spolupracovat v oblasti poskytování věcných břemen a poskytnou i mediální podporu.
  • Lesy ČR se také zavázaly, že neumožní nikomu jinému, aby se zabýval podobnými projekty, nebo aby území bylo dotčeno jakýmikoli majetkovými posuny, věcnými břemeny.

Firma Krušnohorská energie přitom v době podpisu smlouvy vůbec neexistovala. Do rejstříku byla zapsána až v srpnu, tedy o měsíc později. Viliam Sivek mladší, místopředseda představenstva firmy Krušnohorská energie, vysvětlil, že smlouva byla podepsána s ním jako s fyzickou osobou. „Následně byla založena společnost Krušnohorská energie, a potom byly práva a povinnosti převedeny na tuto společnost,“ uvedl Sivek. 

Krušnohorská energie, a. s.

  • Smlouva s Lesy ČR - 23. 6. 2008
  • Vznik firmy notářským zápisem - 28. 7. 2008
  • Zápis do rejstříku - 25. 8. 2008

Zdroj: Lesy ČR


Smlouva měla jen pár stran a z ředitelství státního podniku se ztratila – mluvčí Lesů Eva Jouklová teď potvrdila, že několik let vedení firmy vůbec nevědělo, že taková smlouva existuje. Smlouva není také vůbec zanesena v evidenčním systému Lesů ČR. „Ani lidé, kteří se běžně smluvní agendou a těmito záležitostmi zabývají, o této smlouvě nemají žádné povědomí,“ uvedl Daniel Szórád, současný generální ředitel Lesů ČR.

Smlouvu neměl k dispozici ani současný generální ředitel Lesů ČR. Dostal se k ní prý až v okamžiku, kdy jim její kopii poskytla druhá smluvní strana. „Originál té smlouvy nemáme. Lesy ČR si vyhodnotily tuto smlouvu jako nevyváženou a v zásadě nekorektní, takže ji napadly u soudu,“ řekl Daniel Szórád.

Podnik se ve smlouvě na 25 let zavázal, že na státních pozemcích v Ústeckém a Karlovarském kraji bude stavět větrné elektrárny jen Krušnohorská energie - nikdo jiný. Jinak Lesy ČR zaplatí pokutu 30 milionů korun a milion za každý větrník konkurence. Odmítnutí součinnosti - pokuta 30 milionů. Odstoupení od smlouvy - 70 milionů.  

Smlouvu v roce 2008 podepsal za Lesy ČR tehdejší generální ředitel Jiří Novák, který ale loni v únoru zemřel. Současný generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád uvedl, že takovou smlouvu by on určitě podepsat nemohl. „Působí to, jako by se nějaká zájmová skupina snažila vytvořit, vykonstruovat takový typ smlouvy, který by mohl být později použit pro čerpání pokut od státního podniku,“ uvedl generální ředitel.

Městský soud v Praze vloni - nepravomocně - rozhodl, že smlouvu Lesy ČR s Krušnohorskou energií nikdy nepodepsaly, že tedy neplatí. Firma se ale odvolala k Vrchnímu soudu. Ten dosud nerozhodl. Místopředseda představenstva firmy Krušnohorská energie řekl, že na platnosti smlouvy a jejího dodatku určitě trvá. „Projekt byl velmi dobře uchopen, měl de facto revitalizovat Krušné hory,“ vysvětlil Viliam Sivek mladší.

Krušnohorskou energii založili podnikatelé Viliam Sivek mladší, Viliam Sivek starší a společnost Wineco z Litvínova. Společnost sídlí v Praze-Hostivaři. Krušnohorská energie zatím žádnou větrnou elektrárnu nepostavila.

Na podzim 2013 Krušnohorská energie kvůli údajnému neplnění smlouvy ze strany Lesů ČR vyzvala státní podnik k zaplacení dvou pokut, každé ve výši 30 milionů korun. Sumu 60 milionů korun si pak firma do svého účetnictví zahrnula jako výnos a díky tomu rok 2013 zakončila s čistým ziskem 59,99 milionu korun. Jiné významnější výnosy firma v roce 2013 neměla, nezaměstnávala žádné zaměstnance. Loni firma výzvu k zaplacení pokuty 60 milionů korun vzala zpět a její hospodaření kvůli tomu skončilo ztrátou 60 milionů korun, vyplývá z údajů v oznámení o valné hromadě.

Video Smlouva, o které Lesy ČR vůbec nevěděly
video

Smlouva, o které Lesy ČR vůbec nevěděly