Bude na Letné místo Office Parku školka?

Praha - Na místě pěti historických vil stojících v památkové zóně vedle vjezdu do tunelu Blanka v Praze na Letné zřejmě zatím nevyroste kritizovaná kancelářská budova. Investor aktuálně jedná o tom, že by část budov sloužila jako soukromá škola.
Video Bude na Letné místo Office Parku školka?
video

Bude na Letné místo Office Parku školka?

Letná Office Park by měla být prosklená budova s více než 60 000 metry čtverečními kancelářských ploch. Proti stavbě se staví místní, někteří odborníci a v poslední době i Praha 6. Městská část podle místostarostky Evy Smutné požaduje, aby byl v území zachován stávající charakter. „Je to území, které je určeno pro vilovou zástavbu, byť někdo může argumentovat, že je předělen trasou železnice. Investor na tomto pozemku navrhl poměrně hodně kapacitní objekt,“ uvedla Smutná. Hlavní problém je podle ní to, že by šlo o kompaktní stavbu bez jakýchkoli výškových či hmotových dělení. „Což pro nás v tomto území je naprosto nepřípustné,“ shrnula místostarostka.

Podle architektky Marie Švábové, viceprezidentky Asociace pro ochranu kulturního dědictví, je problém v konfrontaci měřítek: „Do jednoho zorného pole se dostane eventuální hmotná zástavba i východní panorama Pražského hradu.“

„Máme tu poměrně subtilní panorama Pražského hradu a Letná je jeho silové pole. Tam vyznívá panorama Pražského hradu,“ uvedla architektka Švábová. Podle ní se to děje jednak při pohledech z města a také, pokud se přibližujeme k Pražskému hradu po trase Milady Horákové. „Protože není důležitý jenom bezprostřední kontakt, ale i kontakt v pohybu prostorem města,“ popsala Švábová. Současné developerské tendence podle ní zraňují Prahu v nejcitlivější zóně, to jest v jejích prostorových vztazích. Podle Švábové česká památková péče v zásadě pečuje o fyzickou podstatu památek, ale je třeba vnímat i okolí.

  • „Nesmíme zapomenout na to, že ke každé památce patří její gravitační pole. Jestliže zraníme tento prostor, znehodnotíme tu památku stejně, jako bychom ji fyzicky poškodili,“ říká architektka Marie Švábová.

Školka jako dočasné řešení?

Na brzkou realizaci projektu Letná Office parku to ale kvůli odporu úřadů nevypadá. Investor proto přichází s návrhem přebudovat dosavadní stavby pro školní účely. Podle místostarostky Prahy 6 byla na městskou část podána žádost o využití dvou nebo tří vil pro školské zařízení. „My s tím nemáme problém, za předpokladu, že investor s tím bude srozuměn a bude souhlasit,“ řekla místostarostka Smutná.

Místostarostka dále připomíná, že investor podal žádost o demolici prvních dvou vil: „S tím jako městská část problém máme. A to z důvodu budoucího nakládání s pozemky.“ Demolicí by prý došlo k přerušení kontinuity: „A už by nebylo v naší moci dostatečně ohlídat, aby budoucí zástavba odpovídala charakteru vilové zástavby.“

Žádost o využití jako školské zařízení se týká tří vil, které nejsou v havarijním stavu. Zatím neúspěšná žádost o demoliční výměr se týkala zbylých dvou chátrajících budov. Zástupce developera - společnosti Lordship - vyjádření do médií odmítl. Mimo záznam řekl, že jde pouze o úvahu. Potvrdil ovšem, že úprava pro školu by byla dočasným řešením, než se dál posune původní projekt. Místní obyvatelé ale zůstávají nedůvěřiví. „Samozřejmě, když se řekne škola, všichni zajásají. A zřejmě je to proto, aby všichni zajásali a přestali se zajímat o svoje okolí,“ konstatovala obyvatelka sousední ulice Petra Lustigová.

/*json*/{"map":{"lat":50.0957832059384,"lng":14.406956910034182,"zoom":15,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.09828478285872,"lng":14.410210847854614,"type":"","description":"Špejchar"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/

Petra Lustigová si myslí, že v dnešní době je naprosto nemístné nechat chátrat a zbourat vily, jaké v tomto místě stojí. „V Praze, 600 metrů od Pražského hradu. V takové lokalitě si developer musí být vědom, kde se nachází a co musí respektovat,“ upozornila Petra Lustigová. Školou, která by měla budovy využít, je soukromá mezinárodní Riverside School Prague. Zájem o budovy České televizi potvrdil i její ředitel. Zdůraznil ale, že škola by vily chtěla nejméně na šest let. Kratší doba by pro instituci neměla význam.