Povolí ministr zemědělství výměnu státní obory na Opavsku?

Ministr zemědělství zatím váhá, jestli s Opavskou lesní společností vyměnit státní oboru Jelenice za jiná území. Dohodu už podruhé navrhly Lesy ČR. Transakce ovšem připomíná směnu, která se před pěti lety odehrála v Radějově na jižní Moravě a sklidila kritiku Nejvyššího kontrolního úřadu.

Les za les chce vyměnit státní podnik Lesy ČR s Opavskou lesní. Ta získá 272 hektarů obory Jelenice, kterou má v nájmu. Za to dá státu porosty jinde v republice.

Při transakci by Lesy ČR měly směnit 272 hektarů v oboře za 244 hektarů od Opavské lesní. Oba majetky mají podle znalců cenu v čase a místě obvyklou na úrovni 28,5 milionu korun.


„Je to další z klientelistických vekslů se státními pozemky. Směnit ucelený komplex státního lesa za roztříštěné soukromé pozemky po katastrech Moravy a Slezska je podle mého názoru v rozporu se státním zájmem na scelování státního majetku,“ uvedl lesnický expert Zdeněk Valný.

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád ale argumentuje tím, že stávající hospodaření uvnitř obory je velmi komplikované. Mísí se tam totiž státní lesy s infrastrukturou, která patří někomu jinému. „Do toho jsou nějaké budovy, teď je tam plot, který není naším majetkem. Myslíme, že je naprosto logické a v pořádku, že pokud ta směna bude korektní, a o tom jsme teď přesvědčeni, tak z hlediska lesnického hospodaření a kvality majetku, který získáme, za kvalitu majetku, který vyměníme, to pro nás bude výhodné,“ uvedl Daniel Szórád. Doplnil, že toto platí, byť se v jednom případě jedná o ucelený komplex lesa - jde ovšem o lesy zvláštního určení v oboře: „A vedle toho jsou parcely, které nejsou jeden jediný ucelený komplex lesa, ale různým způsobem navazují, protože my v tom regionu máme lesní správu a svoje majetky a hospodaříme tam,“ konstatoval Szórád.

Původní návrh podaný před dvěma lety ředitelem Michalem Gaubem státní podnik stáhl. Opavskou lesní donutil nabídku zlepšit. „Původní návrh jsme odmítli. My jsme byli iniciátoři a požádali jsme, aby nám ministerstvo návrh tehdejšího managementu na výměnu vrátilo s tím, že se na to chceme znovu podívat,“ uvedl současný generální ředitel Daniel Szórád.

Obora Jelenice bez staveb Opavské lesní má podle znalců úřední cenu 67 milionů korun.


„My jsme nabídli Lesům ČR zhruba 350 hektarů lesních pozemků a po jejich souhlasu jsme tyto lesní pozemky pro směnu nakupovali,“ uvedl Tomáš Bittner, správní náměstek Opavské lesní společnosti.

Opavská lesní podle Szóráda pro potřeby směny nově koupila lesy, které již jsou pro Lesy ČR bezproblémové, zapadají do arondací a jsou zajímavé pro hospodaření. „Dnes řešíme stav věci, který jsme zdědili, a snažíme se ho smysluplně a korektně dořešit tak, aby to bylo ku prospěchu státu,“ řekl Szórád.

arondace - zaokrouhlování, scelování


V oboře žije 150 kusů lesní zvěře. Nejen kvůli lovu, ale také vypouštění do jiných honiteb. Zároveň tu probíhají i výukové programy. Její vznik ale provázejí otazníky. Kvůli ní loni odvolal ředitel Lesů Szórád krajského šéfa ve Frýdku-Místku Jiřího Silvestra.     

„V každém případě  problém vidím v tom, že kdysi kdosi dovolil, aby Opavská lesní oplotila kus lesa, takto vznikla obora, lesy uvnitř byly překlasifikovány na lesy zvláštního určení a dneska stojíme před problémem, jak dál,“ uvedl Szórád.

Návrh směny má ministr zemědělství na stole od prosince. „V tento okamžik jsem zadal ještě posudek, ten posudek by měl odpovědět na to, zda je ta transakce pro nás minimálně neutrální nebo výhodná. Protože kdyby měla být nevýhodná, tak žádnou změnu já nepodepíšu,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr zemědělství.

Vyjádření k výhodnosti směny, zejména k ceně pozemků a k souladu směny s arondačním programem Lesů ČR, zpracovává pro ministerstvo zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo se na tom dohodlo s Lesy ČR, aby mělo k dispozici i názor třetí osoby. „Vyjádření by mělo být hotové v polovině května. Do té doby ministerstvo zemědělství nebude o souhlasu rozhodovat. Doporučení souhlas vydat nebo nevydat bude vycházet mimo jiné ze závěrů odborného vyjádření ústavu,“ řekl mluvčí ministerstva Radek Melichar.

Podle údajů z dokumentů v obchodním rejstříku je vlastníkem Opavské lesní Jindřich Grosser. Do loňského června v představenstvu firmy zasedal bývalý federální ministr vnitra a výkonný místopředseda ODS Petr Čermák.

Zřízení obory v údolí řeky Moravice spadá do konce 90. let. Lesy ČR tehdy její vznik podmínily tím, že Opavská lesní oboru oplotí a postaví v ní potřebná myslivecká zařízení. Opavská lesní do obory od roku 1999 investovala kolem 150 milionů korun, například do stavby lovecké chaty, skladů, kazatelen a krmeliště zvěře. Povolení cizí výstavby ve státní oboře Szórád označil za nestandardní rozhodnutí svých předchůdců.

Lesnické hospodaření v jelenické oboře je podle Szóráda problematické. Lesy v oboře jsou zařazeny v takzvaném režimu lesů zvláštního určení. Pro lesní hospodaření v nich platí řada omezení. V oboře se chovají a loví zejména daňci, mufloni, jeleni a divoká prasata 

Případ obory Radějov

V roce 2010 směnil státní podnik Lesy ČR přes tisíc hektarů obory Radějov na Hodonínsku za lesy v pěti krajích s bývalým majitelem Hamé Babice Leošem Novotným. Směna vyvolala ostrý nesouhlas obcí, kritiku kontrolního úřadu, hejtmana i některých poslanců jako nevýhodná pro stát. Padlo kvůli ní taky několik trestních oznámení. Případ Radějov ale policie odložila. 

Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, který podnik řídí od loňského jara, nelze ale případ Jelenice s Radějovem srovnávat. „V Radějove se vyměnil les za křoví, tady něco podobného možná hrozilo, ale my jsme to včas odhalili, zastavili,“ uvedl Szórád. Přichystaná směna je podle něj korektní a pro stát výhodná. Lesy ČR údajně dostanou kvalitní lesy, které využijí ke scelení svých lesních majetků v takzvané arondaci.

Video Výměna obory Jelenice
video

Výměna obory Jelenice