Spor o příbramské letiště pokračuje. ÚS zpochybnil předchozí rozhodnutí

Brno – Rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) o ranveji letiště v Příbrami-Dlouhé Lhotě dnes zpochybnil Ústavní soud (ÚS). NS totiž už dříve rozhodl, že tamní přistávací a vzletová dráha není stavbou, ale pouze takzvaným zpracováním povrchu pozemku. Podle ústavních soudců své rozhodnutí nyní musí zdůvodnit. Spor začal v roce 2011 kvůli tomu, že ranvej nelze prodat, dokud není považovaná za samostatnou stavbu.

Právo na spravedlivý proces bylo podle ÚS odepřeno ministerstvu obrany, které se snaží letiště v Příbrami už několik let prodat. Kvůli rozhodnutí obecních soudů i NS to není možné. Ranvej by totiž zájemce mohl koupit pouze v případě, že by byla považována za stavbu. Problémem je, že budovy letiště se nachází na pozemcích hned několika vlastníků a právě ten, kterému patří největší podíl, s prodejem dráhy nesouhlasí.

O ten se ministerstvo obrany přitom snaží od května 2004, kdy se rozhodlo nepotřebného letiště zbavit. Našlo i kupce, nakonec ale až na šestý pokus o čtyři roky později. Zájemce o koupi letiště se pak ve smlouvě z ledna 2009 musel zavázat, že se s majetkovými nesrovnalostmi vypořádá. Tuto smlouvu ale v březnu 2011 prohlásil tamní okresní soud za neplatnou a od té doby trvá spor o to, zda je možné ranvej umístěnou na cizím pozemku samostatně převést novému vlastníkovi.

Od jeho počátku několik soudů dospělo k závěru, že vybudování letištní dráhy je pouze zpracováním povrchu pozemku a jeho zpevněním a nejde ji proto prodat. Naopak ministerstvo obrany se proti jejich rozhodnutí bránilo. Podle něj byla dráha od svého vystavění vždy za stavbu považována. Nakonec ministerstvo podalo i dovolání k NS, které ale bylo zamítnuto.

Na základě dřívějších soudních usnesení dnes ÚS dospěl k rozhodnutí, že došlo k poškození práv ministerstva i státu. K soudnímu sporu totiž nebyli přizváni znalci, kteří by mohli určit, jestli je letištní dráha opravdu stavbou, nebo ne. NS tak nyní musí vyjasnit, proč nemá vzletová a přistávací dráha charakter stavby.