V Janských Lázních se rozpadli dobrovolní hasiči - po 130 letech

Praha - V České republice je skoro 350 000 dobrovolných hasičů. Řada zbrojnic ale dosluhuje a na nové peníze nejsou. Ministerstvo pro místní rozvoj je letos navíc nepodpoří ani žádnými dotacemi. Mnoho sborů se tak může dostat do problémů nebo úplně zaniknout. Což se teď stalo třeba v Janských Lázních. Jednotka dobrovolných hasičů se tam rozpadla po 130 letech.
Video Potíže dobrovolných hasičů
video

Potíže dobrovolných hasičů

Norbert Tippelt je v Janských Lázních velitelem dobrovolných hasičů. Přesněji řečeno - byl by jím, kdyby měl komu velet. Jednotka se mu totiž rozpadla, přestože „dobráci“ mají v Janských Lázních tradici dlouhou víc než sto let. Hasiči se ale neměli ani kde scházet. Techniku mají zaparkovanou v provizorní plechové hale v areálu technických služeb.

„Když se chlapi chtějí třeba připravit na výjezd, potřebují se někde ošatit, a musí mít montérky doma. Tady by to zásahové oblečení zvlhlo, zplesnivělo, sežraly by je myši. Není tady pořádné zázemí, abychom se mohli sejít, pohovořit, provést školení a hlavně vytvořit další akce, které bychom chtěli hlavně pro město,“ říká Tippelt. 

Norbert Tippelt - velitel hasičů, kterému se rozpadla jednotka
Zdroj: ČT24

Podle něj začíná práce hasičů u přípravy a školení, ale nejvíc starostí je o techniku. „Potřebujete dílnu, garáž, teplo, kde byste mohli něco natřít, nalakovat. A pak jsou akce pro město – čarodějnice, zahájení lázeňské sezony, mladí hasiči. A nemáme se kde sejít,“ dodal Norbert Tippelt.

Starou zbrojnici před lety město prodalo a na novou marně hledá místo, protože všechny vhodné pozemky ve městě jsou zablokované dlouhá léta připravovanou privatizací státní léčebny. Tím, že hasiči nemají zázemí, trpí společenský život i hrdost těch, kteří by chtěli pomáhat. „Poslední dobou ten zájem o hasičinu čím dál víc roste. Protože jsme lázeňské město a k lázeňskému městu patří požární ochrana jako taková. Takže zájem je obrovský. Přibližně 20 mladých schopných chlapů chce něco dělat,“ ujišťuje Tippelt.

V létě hořelo v Janských Lázních nákladní auto jen kousek od zbrojnice. „A samozřejmě musel vyjet Horní Maršov, protože my v tuto chvíli ještě nejsme akceschopní,“ konstatoval smutně Tippelt.

Hasiči z Janských Lázní mají v hierarchii jednotek dobrovolných hasičů statut JPO V. „Ale dá se říct, že s takovýmto vybavením, kdybychom měli hasičskou zbrojnici, bychom se mohli posunout o řadu výš, to znamená JPO III. Znamenalo by to pro nás mnohem více školení, ale taky mnohem více výjezdů,“ řekl Norbert Tippelt a dodal, že výjezdy jsou pro hasiče motivací - zejména pro mladé kluky, kteří chtějí zažívat adrenalin. 

Svoboda nad Úpou má projekt i pozemek, ale nemá na hasičskou zbrojnici peníze

Podobného konce hasičské jednotky se bojí i v sousední Svobodě nad Úpou. Zdejší stoletou zbrojnici museli kvůli havarijnímu stavu zavřít a už 5 let parkují novou stříkačku ve staré garáži za městem. Vilém Kaňka je ve Svobodě zástupcem velitele hasičů už 8 let. Dal se k nim hned po vojně, před 18 lety.  

„Potýkáme se s generačním úpadkem, protože mladí už nemají o to tolik zájem, jako jsme měli my, že jsme hned po vojně nastoupili. Máme ve výjezdové jednotce 12 členů a věkový průměr je nad 30 let,“ konstatoval Vilém Kaňka, zástupce velitele dobrovolných hasičů ve Svobodě nad Úpou.

Hasiči ze Svobody nad Úpou mají v průměru asi 20 výjezdů ročně, přitom zhruba polovina jsou výjezdy k požárům a polovina technické zásahy – například při povodních, prořezávají stromy po vichřicích a v létě odchytávají nebezpečný hmyz. 

Ve Svobodě nad Úpou přitom mají pro novou hasičskou zbrojnici pozemek i projektovou dokumentaci: „Máme stavební povolení, přípojky elektřiny, takže de facto nám chybí jenom peníze na výstavbu nové hasičárny. A ty bohužel město z našeho rozpočtu na takovou velikou akci tahat nemůže. Můžeme ji předfinancovat, ale dlouhodobě to pro nás není udržitelné,“ uvedl Jiří Špetla (nez.), starosta Svobody nad Úpou.

Projekt nové hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou
Zdroj: ČT24

„My sice máme svoji jednotku dobrovolných hasičů, ale ta samozřejmě nezasahuje jenom na našem území, zasahuje v širokém extravilánu obce i v okolních obcích, to znamená, že my nemůžeme financovat zázemí,“ uvedl dále Jiří Špetla. Obec podle něj financuje jen výjezdy hasičů, zázemí pro něj je ale mnohem dražší - jde řádově o miliony korun. Podle starosty by výstavbu zbrojnic pro dobrovolné hasiče měl platit stát. 

„Co se týče techniky, tam už jsme veškerých výzev využili, máme novou stříkačku, nové vybavení pro hasiče. Veškerá technika se skladuje v pronajatých prostorách, nevyhovujících, což je ten problém. Potřebujeme nejenom garáže, potřebujeme i klubovnu a místnosti, kde si hasiči budou sušit věci, kde se budou scházet. Kde se budou scházet mladí hasiči, protože máme kroužek, a bude vyrůstat další podhoubí pro to, aby nám ti dobrovolní hasiči vydrželi,“ uzavřel starosta Svobody nad Úpou.

Dotace od státu? Až v nové výzvě

Jenže stát na dobrovolné hasiče tentokrát zapomněl. V dotačních programech peníze na nové zbrojnice úplně chybí. V současném období má ministerstvo pro místní rozvoj dotace jen pro jednotky dobrovolných hasičů z obcí, které uspěly v soutěži vesnice roku. „Nicméně pro další období předpokládáme, že i z evropských prostředků dotace pro jednotky dobrovolných hasičů 2. a 3. kategorie budou k dispozici z tzv. Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

„V následujícím období tam bude poměrně velká částka, my zatím nerozlišujeme, kolik bude přesně pro jednotky dobrovolných hasičů a jaké částky budou pro ty celostátní záchranné sbory. Nicméně celkově se jedná o až 4 mld. Kč,“ uvedl Zdeněk Semorád. Dodal ale, že pro získání dotace budou muset hasiči splňovat určité podmínky - splnit kategorizaci podle přílohy zákona o požární ochraně. Plus bude muset aktivity konkrétní jednotky hasičů schválit Hasičský záchranný sbor ČR.

„Předpokládáme, že první výzvy vyhlásíme v půlce letošního roku s tím, že peníze na tyto aktivity by mohly obdržet první projekty dejme tomu na začátku roku příštího,“ uzavřel náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. Hasiči ze Svobody nad Úpou by se tedy nové zbrojnice mohli dočkat nejdřív za dva roky.