Vedle Anežského kláštera má vyrůst novostavba - památkáři souhlasí

Praha - Za zdmi Anežského kláštěra v centru Prahy má vyrůst šestipodlažní novostavba. Projekt už získal územní rozhodnutí i povolení památkářů. Proti výstavbě však protestují místní starousedlíci i Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Rozhodnutí je teď na radnici Prahy 1, která má do měsíce vydat poslední povolení ke stavbě.

Nový plánovaný dům má mít plochou střechu, 6 nadzemních pater a podzemní garáže. Vyrůst by měl na stávajícím parkovišti v ulici U Milosrdných v blízkosti Anežského kláštera. Marie Jorníčková, která bydlí v domě proti plánované novostavbě, doufá, že stavba povolení nikdy nedostane: „Vůbec si neumím představit, že by takto ošklivě navržená budova tady stála a kompletně mi zakryla výhledy z oken,“ uvedla Marie Jorníčková, starousedlice.

Marie Švábová z Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví své připomínky popisovala přímo na místě: „Toto je špitál svatého Judy a Tadeáše. Budova bude od něho vzdálená 8 metrů, na šíři ulice Kozí a její výška přesahuje římsu o několik metrů. - Tato ohradní zeď areálu kláštera svaté Anežky bude zdemolována a nová budova postoupí 10 metrů za její hranici. - Od tohoto domu bude budova vzdálená maximálně 10 metrů. Při její výšce velice ovlivní osvětlení všech bytů,“ uvedla na místě tři příklady Marie Švábová.

Novostavba v ulici u Milosrdných už získala od Prahy 1 územní rozhodnutí. Zelenou pak celému projektu dali i pražští památkáři. Podle Ondřeje Šefců má dům vyrůst na stavební parcele a není podle něj dost dobře myslitelné, aby se tato parcela nezastavěla: „Ten výsledek, který se má realizovat, můžeme považovat za jakýsi kompromis,“ uvedl Ondřej Šefců, šéf pražského pracoviště Národního památkového ústavu.

Marie Švábová z Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví doplnila, že plánovaná stavba potlačuje své okolí. „Vadí nám nesoulad měřítek. Stavba zásadně kazí panorama z Letné, které je dnes charakteristické sedlovými červenými střechami drobného měřítka. Obrovská světlá vodorovná plocha bude v naprostém nesouladu s celkovým charakterem střešní krajiny,“ uvedla Marie Švábová z Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví.

Richard Biegel, historik architektury z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a současně místopředseda Klubu Za starou Prahu, uvedl, že hlavní problém plánové stavby je to, že jde o solitér: „A to solitér ještě dost hmotově nešťastně komponovaný. To místo bylo zastavěno a mělo by býti zastavěno. Ale nikoli monoblokem. Protože to do toho už tak rozrušeného prostředí vlastně vnáší další neklid a ta poměrně “hřmotná„ hmota toho objektu se v podstatě stane jakousi novou dominantou, a v tomhle případě bychom měli být opatrní,“ uvedl Richard Biegel a připomněl, že hned vedle domu je klášter svaté Anežky a kostel sv. Haštala. „Není to tedy jen tak ledajaké místo,“ uvedl dále Richard Biegel a dodal, že během 20. století bylo místo těžce poškozeno asanacemi a vestavbami nových domů.

„Přesně tam se zachovalo několik málo uliček a zároveň už tam jsou bloky činžovních domů. A vnést do toho další stavbu, která vlastně  přináší úplně vlastní pravidla, vlastní měřítko, tak to je obrovský problém. Nehledě na to, že jakmile architektura začne připomínat živočicha nebo lidskou tvář, tak si myslím, že je potřeba papír zmuchlat a začít znovu, protože architektura má být o architektuře a ne o laciných náznacích,“ uvedl Richard Biegel.

Praha zatím pozemek pod budoucím domem vlastní, chce ho ale prodat

Plánovaný projekt výstavby domu mohl ještě zastavit majitel pozemků pod ním. Pozemky totiž vlastní město Praha. Jenže město je hodlá developerovi prodat. „V červnu roku 2007 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi Magistrátem hlavního města Prahy a dotyčnou firmou, přičemž nemovitost bude prodána až v momentě, kdy bude stavba dostavěna. A ze smluv vyplývá to, že za metr čtvereční firma uhradí 27 750 korun. Což se pohybuje, když budeme počítat, zhruba v řádu 28 milionů korun,“ řekla Petra Hrubá, mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

Celému projektu už tak chybí pouze stavební povolení od Prahy 1. „Stavební řízení bylo zahájeno podáním žádosti o stavební povolení v prosinci roku 2014 a protože bylo potřeba doplnit ještě nějakou projektovou dokumentaci, tak v únoru tohoto roku bylo stavební řízení prodlouženo nebo vyvěšeno veřejnou vyhláškou. V tuto chvíli všichni účastníci řízení, jelikož jich je větší množství, mohou podávat námitky, které se budou řešit. A poté, co se tyto námitky vypořádají, může být vydáno stavební povolení,“ konstatovala Veronika Blažková, mluvčí Prahy 1. Pokud radnice povolení vydá, už na podzim se začne u Anežského kláštera stavět.

Video U Anežského kláštera má vzniknout novostavba
video

U Anežského kláštera má vzniknout novostavba

/*json*/{"map":{"lat":50.09164938910941,"lng":14.422152805557284,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.092036107992705,"lng":14.422490000724792,"type":"","description":"Parkoviště, kde má vzniknout novostavba"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/