Koruna králů a císařů je na týden k vidění v Českých Budějovicích

České Budějovice - Za nejpřísnějších bezpečnostních opatření dorazila v 16:00 do Českých Budějovic vzácná kopie koruny králů a císařů Svaté říše římské. Vystavena bude v rámci oslav založení města. Tato kopie je historicky poslední, kterou ještě Rakousko povolilo vyrobit. Uložena je na hradě Karlštejn. 

„Její výroba byla tak náročná, že v sobě spojovala právě několik významných zlatnických řemesel. Jednak to byly emailové destičky, které korunu zdobí, pak broušené polodrahokamy, a spojovalo se to filigránem, který byl posázený perličkami,“ popsala Nora Jelínková z Jihočeského muzea.

Koruna v českobudějovické radniční síni střídá originály pohřebních insignií Přemysla Otakara II. Ty správa Pražského hradu městu zapůjčila na 14 dnů. Vidělo je přes deset tisíc lidí. Za prohlídku císařské koruny se nebude platit vstupné. Vystavena bude pouhý týden, do 31. 3. 2015. 

Video Koruna králů a císařů Svaté říše římské
video

Koruna králů a císařů Svaté říše římské

Koruna se skládá z osmi rovných zlatých, nahoře zaoblených destiček seřazených podle významu a velikosti. Čtyři hlavní destičky nad čelem, šíjí a skráněmi jsou zdobeny výlučně drahokamy, perlami a filigránem. Ostatní čtyři o něco nižší destičky jsou zařazeny mezi ty s drahokamovou výzdobou, ve svém středu mají figurální obrazy z emailu, lemovaného perlami a drahokamy na filigránem zdobeném pozadí. Emailové destičky zobrazují Šalomouna, Davida, Izaiáše, Ezechiáše a Pantokratora. Postavy drží v rukou nápisové destičky s citáty ze Starého zákona, jsou na nich pojmenovány panovnické vlastnosti příslušející císaři. Čelní a týlovou spojuje zlatý oblouk zdobený perlami, na čelní straně se zvedá křížek s perlami a drahokamy, na zadní straně s vyobrazením Ukřižovaného.