K podchodu v Brně se nikdo nehlásí. A kdo ho chce, toho prý není

Brno - Tisíce lidí v Brně denně projdou územím nikoho. Podchod pod hlavním nádražím totiž aktuálně marně hledá vlastníka. Soud město upozornil, že nemůže prokázat svá vlastnická práva. K podchodu se ale nehlásí ani stát prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, České dráhy ani Správy železniční dopravní cesty. Město Brno trvá na tom, že podchod je jeho a chce se dál bránit soudní cestou.

Dlouholeté tahanice města o vyklizení podchodu pod brněnským hlavním nádražím přinesly nečekané potíže. Nejenže se městu nepodařilo vyřešit spor s podnikatelem, který měl podchod v nájmu a dál ho rozpronajímal jednotlivým stánkařům. Soud žalobu města zamítl a navíc magistrát upozornil, že podchod možná vůbec není jeho.

„Vlastnictví podchodu nikdy nebylo žádným způsobem rozporováno. Město má za to, že je vlastníkem, a kdyby nebylo, smlouvy na pronájem by byly neplatné a ani by je nemohlo uzavřít,“ řekla náměstkyně primátora Klára Liptáková (KDU-ČSL). „Město Brno je o svém vlastnickém právu přesvědčeno, a to na základě nabývacího titulu Ministerstva financí České republiky z ledna roku 1995,“ upřesnila mluvčí Magistrátu města Brna Soňa Haluzová s tím, že Brno se o podchod víc než dvacet let stará a investovalo i do jeho úprav.

Podchod bez stánků se nedaří

Magistrát se dlouho marně snaží z podchodu dostat stánkaře. Město by prostor rádo zvelebilo, dostalo se ale do sporu s podnikatelem Josefem Richardem Pliskou. Ten měl podchod od města dlouhodobě pronajatý a dál ho rozpronajímal, hlavně vietnamským stánkařům. Nájemní smlouva města s Pliskou už sice vypršela, nájemce se ale dosud nevystěhoval. Magistrát toho chtěl dosáhnout soudním rozhodnutím, ale narazil.

„Žalobci se nepodařilo prokázat vlastnické právo ani k předmětným stánkům, ani k samotnému objektu podchodu pod hlavním nádražím. Není proto aktivně legitimovaný k podání žaloby o vyklizení,“ sdělila mluvčí brněnského městského soudu Gabriela Stočková s tím, že soud žalobu města zamítl.

Pokud tedy podchod nepatří městu, čí vlastně je? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových popřel, že by si podchod nárokoval. „Úřad neevidoval ani v současnosti neeviduje podchod na ulici Benešova u hlavního vlakového nádraží v Brně jako majetek státu, se kterým je příslušný hospodařit,“ sdělil ředitel brněnského pracoviště úřadu Ivo Popelka. Prostor si nenárokují ani České dráhy ani Správa železniční dopravní cesty. Naopak město chce svůj nárok na podchod bránit u Krajského soudu v Brně.

Podnikatel Pliska má s Brnem spory i kvůli tržnici Pohořelec v centru města. Stánky tam stojí na městských pozemcích, ale i z nich odmítá podnikatel odejít. I tento spor rozhodne soud.