Výzkum děti a internet: 40 procent dětí by šlo s on-line známým na schůzku

Olomouc – Ahoj, potkáme se osobně? Na tuto otázku položenou někým, koho znají pouze z internetu, by odpovědělo kladně 40 procent dětí. To je jeden z výstupů dosud největšího výzkumu rizikového chování dětí na internetu, který v roce 2014 provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. 8 procent z nich například uvedlo, že sdílelo intimní fotografie, stejný počet dětí se setkal s vydíráním prostřednictvím internetu.

„Ve výzkumu chování českých pubescentů a adolescentů na internetu se zaměřujeme především na kyberšikanu, rizikové seznamování v prostředí internetových služeb, sdílení intimních materiálů, zveřejňování osobních údajů, rizikové využívání sociálních sítí,“ uvedl koordinátor projektu E-Bezpečí Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Počet dětí, které by podle průzkumu bez problému šly na schůzku s cizím člověkem, považuje za zarážející.

Neopatrných dětí na interntu přibývá

Výzkum, na kterém univerzita pracuje od roku 2010, potvrzuje, že rizikové chování dětí využívajících internet má stále rostoucí tendenci. Oproti roku 2013 vzrostl o 10 procent počet dětí, které pošlou cizímu člověku jméno a příjmení - uvedlo to 63 procent dotázaných dětí. O 12 procent přibylo dětí, které sdělí svou e-mailovou adresu - 43 procent. I fotografii svého obličeje na požádání pošle téměř 40 procent z nich.

Kyberšikana v číslech
Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

8 procent dětí sdílí intimní fotografie

„Sdílení vlastních intimních materiálů s ostatními uživateli internetu – takzvaný sexting, provozuje stále větší počet dětí. Téměř 8 procent z nich sdílí vlastní intimní fotografie a videa, jiným uživatelům internetu je zasílá více než 12 procent dětí,“ uvedl Martin Kožíšek, manažer internetové bezpečnosti společnosti Seznam.cz, která se společně s Googlem k univerzitnímu výzkumu připojila.

Závažná jsou zjištění autorů projektu týkající se takzvané kyberšikany. Děti se nejčastěji setkávání s průnikem do jejich osobních účtů (35 procent) i verbálními útoky (34 procent), ke kterým patří i vydírání. „Počet případů vydírání dětí s využitím materiálů sexuální povahy v České republice trvale roste. Data z loňského roku potvrzují, že prostřednictvím internetu zažilo vydírání téměř 8 procent dětí. Slouží k tomu nejčastěji fotografie a videa, která dobrovolně či pod nátlakem posílají,“ uvedl Kopecký. 

Výzkum se poprvé zabýval přístupem dětí k webové kameře. Tu má k dispozici 69 procent dotázaných. „Téměř 3 procenta dětí potvrdily, že je někdo během minulého roku ponižoval, vydíral či jim vyhrožoval s použitím záznamu z webkamery,“ zdůraznil Kopecký. 

Z výsledků výzkumu rizikového chování dětí na internetu
Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Roste zájem o internetovou poradnu

Na druhé straně autoři výzkumu zjistili, že stále více dětí využívá internetové poradny v názvem Seznam se bezpečně. „Když jsme poradnu v roce 2009 spustili, zaznamenali jsme pouze několik dotazů či žádostí o pomoc. Nyní nám přichází až 40 zpráv měsíčně a každý rok tento počet roste asi o 25 procent,“ uvedl Martin Kožíšek se Seznamu.cz. Výzkum slouží mimo jiné při přednáškách pro děti, na kterých se dozvídají o nebezpečích, která se mohou za internetem skrývat. Výsledky výzkumu také zanesou do svých strategických dokumentů ministerstva školství a vnitra.

Sexting

Je poměrně nový fenomén spojený s využíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi a také dospělými. Slovo sexting je složeninou slov sex a textování a znamená elektronické rozšiřování textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Záznamy jsou pak často zveřejněny na internetu. První případy byly dokumentovány v roce 2005. Sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí. V České republice byla zaznamenána řada případů.

Kyberšikana

Je druh šikany, který využívá informačních technologií. Nejčastějším projevem je zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a textových zpráv, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, nahrávání ponižujících scén a jejich šíření na internetu, vydírání, zastrašování. Kyberšikana je velkým problémem v řadě zemí. Podrobnosti o kyberšikaně najdete ZDE.


Video Výsledky výzkumu rizikového chování dětí na internetu
video

Výsledky výzkumu rizikového chování dětí na internetu