Rekonstrukce stadionu v Čelákovicích byla podle starosty předražená

Čelákovice - Oprava atletického stadionu v Čelákovicích byla zřejmě předražená. Tvrdí to tamní radnice, která je majitelem sportoviště. Jeho provozovatele - Tělovýchovnou jednotu Spartak - zároveň obviňuje ze lhaní při získávání peněz na stavbu. Sportovní klub i poskytovatel dotace – ministerstvo školství - ale pochybení odmítají.

Nové běžecké dráhy i prostor pro skok do dálky – to je rozestavěný atletický stadion v Čelákovicích, který provozuje Tělovýchovná jednota Spartak. Ještě před půl rokem byly místo běžeckého oválu náletové dřeviny nebo skládka trávy.

Vedení města zpochybňuje pravost některých dokumentů

Celková cena rekonstrukce je 18,5 milionu korun. Ministerstvo školství na ni poskytlo 12,5 milionu korun, zbytek měla dát radnice Čelákovic. Vedení města ale zpochybňuje pravost některých dokumentů, například faktur. Starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS) uvedl, že první část jeho připomínek se týká vztahu TJ Spartak a ministerstva školství: „Kde došlo k fakturaci ve výši 12,5 milionu a kde na té faktuře jsou zaplaceny práce, které nebyly odvedeny. A dokonce technický dozor stavby písemně potvrzuje, že všechny práce jsou provedeny řádně, včas a v náležité kvalitě. Což samo o sobě je nesmysl a jde to proti sobě,“ řekl Josef Pátek (ODS), starosta Čelákovic.

Problém vidí starosta Čelákovic i ve vztahu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice – protože město má hradit zbytek nákladů na rekonstrukci stadionu: „Ve faktuře, která nám byla předložena, jsou opět práce, které nebyly provedeny, a my odmítáme zaplatit cokoliv, co fyzicky na tom stadionu není,“ konstatoval starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).

Rozestavěný stadion v Čelákovicích
Zdroj: ČT24

Na otázku, jestli městu mohla vzniknout nějaká škoda, starosta konstatoval, že na stadionu bylo zničeno fotbalové hřiště. „Hřiště bylo zkráceno o osm metrů bez souhlasu města a rozhodně nás čeká poměrně masivní investice do tohoto hřiště, protože zároveň ta atletická dráha byla postavena zhruba o 30 cm níž, nežli stávající fotbalové hřiště,“ řekl Josef Pátek. Podle starosty bude proto nutné na místě dál poměrně intenzivně pracovat. „To bude stát samozřejmě náklady, které mohou do budoucna vyznít jako škoda městu,“ konstatoval starosta.

Byla stavba předražená?

Město Čelákovice má navíc podezření, že celá stavba byla předražená. Starosta popsal, že porovnávali porovnatelné položky s jinou stavbou. „Měli jsme k dispozici i rozpočet na naši městskou stavbu, což byla rekonstrukce hlavní páteřní silnice, Sokolovské ulice, kde jsme některé položky porovnávali, protože subdodavatel je stejný. A jenom v těchto položkách jsme přišli na rozdíl cca 700 tisíc korun, o které byla tato ulice, která je pro kamiony průjezdná, levnější,“ uvedl starosta Josef Pátek (ODS).

Město podalo trestní oznámení

Město Čelákovice podalo v souvislosti s rekonstrukcí stadionu trestní oznámení. „Myslíme, že dotace nebyla řádně přidělena TJ Spartak, protože v žádosti byly uvedeny zjevné nepravdy,“ uvedl starosta. Druhý důvod k podání trestního oznámení je podle starosty majetkový: „Domníváme, že město nepostupovalo správně ve věci smlouvy o výpůjčce na ty dané pozemky,“ řekl Josef Pátek.

Atletická dráha na stadionu v Čelákovicích
Zdroj: ČT24

Přitom starosta ale zároveň dodal, že město chce dát stadion jako takový do pořádku. Jde mu ale o to, aby bylo všechno „čisté“ a v pořádku.

Záměr rekonstruovat atletickou dráhu na stadionu ovšem schvalovala rada města. Podle starosty šlo ale jen o obecné schválení záměru: „V tu dobu nebyl znám rozsah, nebyl znám projekt, nebyly známy peníze a nebylo známo to, co se nahlásilo na ministerstvo školství – podle našeho názoru v rozporu se skutečností,“ konstatoval starosta.


Podle vedení města byly v žádosti o dotaci nepravdivé skutečnosti

V žádosti na ministerstvo školství jsou podle starosty „uvedeny takové skutečnosti, aby dotace byla přiznána. Ale nikdo na ministerstvu nepátral, zdali ty informace, které jsou uváděny v žádosti, jsou pravdivé. A ony tam evidentně pravdivé nebyly. Což můžeme prokázat písemně,“ řekl starosta Čelákovic.

Podle podmínek pro udělení dotace musí mít klub všechny pozemky minimálně v pronájmu a část rekonstrukce zaplatit z vlastních peněz. Podle radnice to klub nesplnil. „V době, kdy byla podána dotace, měl pozemky v nájmu jiný sportovní subjekt, ne TJ Spartak. A to platilo prakticky i v okamžiku přidělení dotace. Protože Union, který měl ty pozemky ve výpůjčce, tak skončil až prakticky za 11 měsíců od doby podání dotace,“ řekl starosta Čelákovic.

Tribuna stadionu v Čelákovicích
Zdroj: ČT24

Další problém vidí starosta v tom, že „TJ Spartak uváděl, že má vlastní zdroje na dofinancování, ale ve skutečnosti žádné vlastní zdroje nemá, protože požádal o další peníze od města. Tudíž celá akce je financována z prostředků města a z prostředků MŠMT. Spartak v tom nemá ani korunu. Přestože uvedl, že vlastní zdroje má – těch 5,5 milionu,“ dodal starosta Čelákovic.

TJ Spartak Čelákovice se brání: Rekonstrukce předražená nebyla, žádných nesrovnalostí v žádosti o dotaci si nejsme vědomi

Předseda TJ Spartak Čelákovice Jaroslav Ryneš ale výtkám vedení města oponuje. Není si prý vědom žádné nesrovnalosti v žádosti o dotaci. Jaroslav Ryneš zároveň připomněl, že na místě už byla kontrola ministerstva školství a neshledala žádné pochybení, kterou by tělovýchovná jednota udělala. „Nejsem si vědom žádné informace o tom, že by to mohlo být předražené,“ řekl předseda TJ Spartak Čelákovice Jaroslav Ryneš.

Jaroslav Ryneš také připomněl okolnosti, za kterých o dotaci žádali a proč vůbec stadion chtěli rekonstruovat: „Podle mě byl stadion v katastrofálním stavu a bylo potřeba s nějakou akcí začít. Jestli by se začalo od atletické dráhy nebo od tribuny, to bylo v podstatě jedno. Byla možnost začít od atletické dráhy, proto jsme to využili,“ řekl Jaroslav Ryneš.

Žádost o dotaci podávala Tělovýchovná jednota Spartak v září roku 2013, přičemž žádost si připravovali sami. Jaroslav Ryneš navíc argumentuje tím, že žádost projednala den před odesláním na ministerstvo rada města.

Pokud by nakonec Tělovýchovná jednota Spartak musela dotaci ministerstvu školství vracet, nebude mít kde peníze vzít: „Jednota nevlastní obnos ve výši 12,5 milionu, jsme majitelé sokolovny a nějakých sportovišť, ale že bychom byli schopni vrátit celou částku, 12,5 milionu, to nejsme schopni,“ uvedl předseda TJ Spartak Čelákovice Jaroslav Ryneš.

Reportér ČT zkoušel kontaktovat také stavební společnosti EKKL, která stadion opravuje, aby se k výtkám vedení města vyjádřila. Nikoho se mu ale zastihnout nepodařilo.


Ministerstvo školství: Poskytnutá dotace bude zevrubně zkontrolována

Jan Zikl (nez.), 1. náměstek ministra školství uvedl, že pro posuzování žádostí se používají standardní pravidla, která byla pro loňský rok byla velmi výrazně zpřísněna. „Tato dotace byla doporučena atletickým svazem, následně doporučena a schválena národní radou pro sport a potom schválena v poradě vedení. Samotné uvolnění dotace potom podléhalo standardním kontrolním mechanismům a dotace byla v závěru loňského roku poskytnuta,“ uvedl Jan Zikl (nez.), 1. náměstek ministra školství.

K výtkám města Čelákovice, že TJ Spartak uvedl v žádosti o dotaci nepravdivé údaje, náměstek ministra uvedl, že rozhodujícím momentem je okamžik poskytnutí dotace. „A my jsme Spartaku poskytovali dotaci v říjnu, respektive v listopadu loňského roku, a v době poskytnutí dotace byly Spartakem dodány veškeré náležitosti pro poskytnutí dotace. A to ať už o prokázaní kofinancování, tak doložení majetkoprávních vztahů,“ uvedl Jan Zikl (nez.), 1. náměstek ministra školství.

Atletická dráha na stadionu v Čelákovicích
Zdroj: ČT24

Náměstek dále připomněl, že celá rekonstrukce stadionu ještě nebyla ukončena. Má být dokončena do 30. 4., pak musí příjemce dotace předložit závěrečné vyhodnocení akce. „My této akci věnujeme zvýšenou pozornost, po dokončení akce provedeme zevrubnou kontrolu,“ konstatoval náměstek ministra školství.

„V případě, že z předložených dokumentů a z kontroly na místě po dokončení akce bude jasné, že nebyly dodrženy podmínky, bude v tom případě muset Spartak dotaci vrátit,“ řekl náměstek ministra Jan Zikl. Současně ale připomněl, že už v listopadu proběhla na stavbě kontrola z ministerstva školství a nezjistila žádné pochybení. 

Policie řeší, zda došlo k dotačnímu podvodu

Případem už se také zabývá policie, a to na popud radnice, která kvůli atletickému stadionu podala trestní oznámení. „Přijali jsme trestní oznámení, které nám postoupilo státní zastupitelství a momentálně celý případ prověřujeme. Prověřujeme, zda došlo ke zločinu podvodu a dotačního podvodu,“ konstatovala Markéta Johnová, mluvčí Policie ČR Praha -východ.

Pokud se policii podaří prokázat, že sportovní klub v žádosti o dotaci podváděl, hrozí mu, že bude muset peníze vrátit.

Video Rekonstrukce stadionu v Čelákovicích
video

Rekonstrukce stadionu v Čelákovicích