Rekordní zájem o rybářské lístky

O rybářské lístky je obrovský zájem – města a obce vydávají denně stovky nových průkazů. Právě letos totiž končí desetiletá lhůta a rybáři, kteří měli lístek na dekádu, musí své průkazy vyměňovat. Některé úřady dokonce musely rozšířit počet pracovišť, která je vydávají. Příkladem jsou Pardubice.

Pardubický odbor životního prostředí musel posílit pracovníky na pokladně. Místo jednoho úředníka vydávali lístky čtyři – tak aby nápor rybářů magistrát vůbec zvládl. A žadatelé museli stát ve frontách. 

Příčinu této hromadné obměny průkazů osvětlil Miroslav Míča z pardubického magistrátu: „V roce 2005 byl novelizován zákon o rybářství, který poprvé zavedl institut tzv. desetiletého rybářského lístku. Do té doby bylo možno vydávat pouze roční nebo tříletý rybářský lístek.“ Upozornil ale, že v té době neproběhla novela zákona o správních poplatcích, kde by tento správní poplatek byl zaveden. „Proto se vydávaly v té době – v roce 2005 – rybářské lístky na 10 let zdarma. Po uplynutí 10leté dobyjich velká část propadla, a proto si rybáři je museli obnovit,“ vysvětlil Miroslav Míča.

Cena lístku na 10 let je teď 500 korun. „Jelikož nás tenkrát tu možnost využilo obrovské množství, tak asi těch lidí bude hodně. A myslím, že za 500 Kč mít klid na 10 let je super možnost,“ uvedl rybář Petr Novotný.

„Na odboru životního prostředí bylo za leden 2005 vydáno 736 rybářských lístků, nicméně v této době byly vydávány lístky i na úřadech městských obvodů, takže toto číslo nezahrnovalo značné množství rybářů s trvalým bydlištěm přímo v Pardubicích. Celkové množství těchto dokladů vydaných na území obce s rozšířenou působností tedy muselo být několikanásobně vyšší,“ řekla Marie Burgertová z oddělení ochrany přírody s tím, že od července 2011 se se změnou zákona začaly rybářské lístky vydávat na obecních úřadech obce s pověřeným obecním úřadem. „Od 6. června 2012 se změnou Statutu města Pardubic jsou občanům s trvalým pobytem v Pardubicích vydávány rybářské lístky na našem odboru, nikoli na úřadech městských obvodů,“ doplnila Marie Burgertová. 

V porovnání s předchozími lety je zájem o rybářské lístky rekordní, tvrdí pardubičtí úředníci. „Za první čtyři týdny letošního roku vydaly Pardubice přes 560 rybářských lístků, což je skoro sedmkrát víc, než tomu bylo za stejné období loni a nebo předloni,“ uvedla Pavla Kosíková, mluvčí magistrátu Pardubic.

Pardubicko patří mezi tradiční rybářské lokality. V celé České republice je přes 320 tisíc registrovaných rybářů.

Ceny rybářských lístků se liší podle délky jejich platnosti.

  • roční – 100 Kč
  • na 3 roky – 200 Kč
  • na 10 let – 500 Kč

Kromě platného rybářského lístku je třeba mít k lovu také platnou povolenku. Například v Pardubicích ji lze získat v sídle místní organizace Českého rybářského svazu v ulici Na Vrtálně. „Povolenky k lovu ryb se také letos prodávají v termínech uvedených v rybářském Zpravodaji, a to prakticky až do konce října. Našim členům zároveň připomínám, aby hlavně nezapomněli zaplatit včas členskou známku a měli tak možnost si i v průběhu roku zakoupit povolenku k lovu dle vlastního výběru,“ připomněl Václav Horák, jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu Pardubice. „V našich revírech se ročně vyloví přes 40 tun všech druhů ryb, z toho kaprů je téměř 35 tun. Sumců se pak každým rokem podaří odlovit zhruba 2,5 tuny a například štik necelé dvě tuny,“ dodal Václav Horák. 

Video Fronty na rybářské lístky
video

Fronty na rybářské lístky