První část posudku potvrdila havarijní stav mostů v Ostravě

Ostrava - Posudek na jeden z poškozených mostů na dálnici D1 v Ostravě potvrdil jeho havarijní stav. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl uvedl, že závěry organizaci opravňují k okamžitému řešení, a to podle stavebního zákona v režimu mimořádných postupů. S tím souhlasí i krajský úřad Moravskoslezského kraje. Opravy by tedy mohly začít na začátku dubna.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic shrnul závěry posudku, který konstatoval řadu závažných závad. „Bez okamžitého řešení situace povede k dalšímu poškození mostu, ohrožení jeho spolehlivosti, zatížitelnosti i bezpečnosti,“ citoval Rýdl. Dodal, že posudek na druhý most bude mít státní organizace začátkem příštího týdne. „Očekáváme, že druhý most dopadne stejně, ne-li hůř,“ řekl.

Krajský úřad: Není důvod vyhlašovat stav nebezpečí

Ředitelství silnic a dálnic minulý týden oznámilo, že bude požadovat po krajském úřadu vyhlášení havarijního stavu. Náměstek hejtmana moravskoslezského kraje pro dopravu Daniel Havlík z ČSSD ale vysvětlil, že zákon o krizovém řízení pojem havarijní stav nezná. „Mohli bychom vyhlásit stav nebezpečí, ale to pouze v případě ohrožení životů, což v tomto případě nehrozí. Na mostech platí omezující bezpečnostní opatření a další možnou variantou je jejich úplné uzavření,“ řekl náměstek. Zdůraznil, že organizace může postupovat podle stavebního zákona, který v mimořádných situacích, jako je tato, umožňuje zadat práce i bez předchozího povolení stavebního úřadu. To může získat v souladu se zákonem až dodatečně.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24

Jan Rýdl potvrdil, že Ředitelství silnic a dálnic je s krajským úřadem ve shodě. „Domluvíme se na dalším postupu, vybereme zhotovitele, předáme mu projekt a předpokládám, že na začátku stavební sezony opravy začnou,“ řekl. Práce, které odstraní havarijní stav obou mostů a umožní obnovit na nich dopravu bez jakéhokoliv omezení, potrvají asi dva měsíce za vyloučení dopravy. Bude to stát asi dvacet milionů. Od září na mosty nesmí vjíždět kamiony, řidiči osobních aut tam mohou jezdit v jednom pruhu maximálně třicetikilometrovou rychlostí.

Mosty by mohly být funkční na konci května

Přivaděče postavila a v roce 2010 předala do užívání firma Eurovia, která odmítla uznat reklamaci a nechce tedy platit náklady na opravy. Ředitelství dálnic po ní bude úhradu vymáhat. Organizace je ve sporu se stavební společností i kvůli dalším úsekům dálnice D1, které v úseku Ostrava-Bohumín dostavěla v roce 2007. Už v roce 2008 se objevily první nerovnosti. Podobně jako u mostů je hlavním problémem materiál použitý v náspech, který bobtná. Dálnice je místy zvlněná, mosty se deformují, protože bobtnající struska tlačí na opěry mostu a na konstrukci. Eurovia tvrdí, že použila jako podkladový materiál takzvaný studený odval, který si prý ale stát vyžádal. Správce dálnic to odmítá a trvá na tom, že materiál je špatný a neodpovídá normám.


Ředitelství silnic a dálnic koncem minulého roku oba mosty důkladně otestovalo a zjistilo řadu vážných závad, které vedly k dalšímu omezení dopravy. Nezávislé posudky, které nechalo vypracovat, mají shrnout a zhodnotit provedená měření a zachytit dynamiku destrukce. Potvrzení havarijního stavu pro organizaci znamená, že nemusí vyhlašovat výběrové řízení, ale může na základě mimořádného režimu vybrat firmu přímo. To urychlí zahájení oprav. Podle Rýdla by už na konci května mohly být přivaděče plně funkční.