Spor o škody kvůli vodě z rybníka se vrací k Nejvyššímu soudu

Brno / Šťáhlavy - Ústavní soud v Brně vyhověl Českému rybářskému svazu, kterému hrozilo, že bude muset platit odškodné majitelům mlýna ve Šťáhlavech u Plzně. Podle majitelů vysoká hladina vody v rybníce, kterou měli rybáři na starosti, mlýn poškodila. Případ už řešily soudy nižších stupňů, nakonec spor skončil nejprve u Nejvyššího a pak až u Ústavního soudu. A Ústavní soud dnes nařídil spor rybářů a majitelů mlýna znovu projednat u Nejvyššího soudu. 

Rybáři měli podle zákona udržovat hladinu rybníka na úrovni 342 metrů nad mořem, což také udělali. Voda ale podle majitelů část mlýna podmáčela a zničila omítky. Majitelé chtěli po Českém rybářském svazu 150 000 korun jako odškodné.

Právník Českého rybářského svazu Tomáš Tesař dnes uvedl, že Český rybářský svaz neudělal nic protiprávního: „Udržoval pouze hladinu náhonu na kvótě, která mu byla stanovena manipulačním řádem a vodoprávním orgánem,“ řekl Tomáš Tesař. Česká televize chtěla získat vyjádření i od majitele mlýna, ten ale věc komentovat nechtěl. 

Spis se teď vrátí k Nejvyššímu soudu. Ten se musí znovu zabývat problémem odpovědnosti vzniklé na základě plnění povinnosti uložené orgánem veřejné moci. Rybáři mají zákonnou povinnost udržovat hladinu vody v rybníku na určité kótě. Pokud povinnost nesplní, hrozí jim sankce. Pokud ji však dodrží, museli by hradit způsobenou škodu.

Video Ústavní soud řešil spor o škody na mlýně ve Šťáhlavech
video

Ústavní soud řešil spor o škody na mlýně ve Šťáhlavech