Krnovská synagoga bude sloužit veřejnosti

Krnov – O budoucnosti krnovské synagogy jednali v Krnově zástupci Federace židovských obcí, města a občanského sdružení Krnovská synagoga. Federace nakonec souhlasila s návrhem občanského sdružení, vybudovat v synagoze židovské muzeum a modlitebnu, ale také využívat ji ke konání nejrůznějších kulturních akcí pro školy i veřejnost.

 

Krnovská synagoga byla postavena v roce 1871 podle projektu Ernesta Latzela. Jako jedna z mála v regionu byla uchráněna před zničením v době okupace, kdy nacisté srovnali se zemí synagogy v Ostravě, Opavě, Olomouci nebo Kroměříži. „V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu,“ říká Zdenek Jeník z Občanského sdružení Krnovská synagoga. „Tato synagoga je zvláštní tím, že v oblasti Sudet se jich dochovalo velice málo, protože tam byly synagogy likvidovány, ničeny, bořeny,“ podtrhuje význam stavby předseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček. 

Po válce sloužila synagoga jako skladiště a od 60. let zde byl umístěn archív. V roce 1999 se synagogy ujalo Občanské sdružení, které spolupracuje s Federací židovských obcí ČR a městem Krnovem. „Cílem této spolupráce by mělo být vytvoření expozice a zpřístupnění Krnovské synagogy veřejnosti nejenom při jedinečných kulturních akcích, které se tam opakovaně konají, ale v průběhu celého roku,“ přibližuje budoucí využití synagogy starostka Krnova Renata Ramazanová. „Federace má hlavní úkol a to je napomoci jejímu zrestaurování a obnově,“ dodává Jiří Daníček. „Od tohoto roku probíhá postupná rekonstrukce synagogy. Zatím bylo proinvestováno zhruba 5 milionů korun,“ odhaduje dosavadní investice Zdenek Jeník.

I přes probíhající rekonstrukce je synagoga veřejnosti po domluvě přístupná. Úpravy interiéru by měly skončit v roce 2009.