České a moravské lesy likvidují přemnožení jeleni

Teplice – České a moravské lesy likvidují přemnožení jeleni. Statistiky Hnutí Duha mluví dokonce o místech, kde je až 10x víc jelenů, než by mělo být. Škody, které vysoká zvěř způsobuje, se tak podle ekologů můžou počítat na stamiliony korun. Lze hovořit o škodách v desítkách milionů jenom na Krušných horách.

Střílet, střílet, střílet. To je podle mínění ochránců přírody jediný recept, jak zachránit lesní porosty. Jeleni, srnci a mufloni dnes nemají v lese přirozeného nepřítele. Jaromír Bláha z Hnutí Duha prohlašuje: „Člověk s puškou musí nahradit vlka a rysa, kteří tu práci dělali dříve.“

Škody způsobené zvěří je vidět na první pohled. Mladé nechráněné stromky jsou poloviční než stejně staré smrky a borovice rostoucí v sousedství za plotem. Zvěř ničí i vzrostlé stromy. Okousané a oloupané kmeny nedokáží odolat škůdcům. Jan Ferkl z Krajského inspektorátu společnosti Lesy ČR v Teplicích je stručný: „Obrovské škody!“ Jaromír Bláha dodává: „Přemnožení spárkaté zvěře, především jelenů, srnců a muflonů, představuje v českých lesích kalamitu horší než orkán Kyril. Několikanásobně.“ Jan Ferkl doplňuje: „Je třeba s tím intenzívně něco dělat. A hned!“

Podle ekologů je vina na straně mysliveckých sdružení, myslivci prý nemají zájem stavy zvěře snižovat. Jaromír Bláha z Hnutí Duha tvrdí: „Střílejí hlavně velké trofejní kusy. Laně, které přivedou na svět další mláďata nechají, aby zvěře bylo hodně a oni mohli střílet co nejvíc.“ Jaroslav Kostečka z Českomoravské myslivecké jednoty nesouhlasí: „To je samozřejmě populismus. Myslivci loví jak samčí zvěř, to znamená jeleny, samičí zvěř i mláďata.“

Podle lesáků a ochránců přírody je třeba změnit systém. Odstřely se nemohou řídit počtem zvěře, jaký nahlašují myslivci, ale stavem stromků. Pokud jich bude poškozeno více než deset procent, je třeba víc střílet. Jaroslav Kostečka opět nesouhlasí: „Vyhnul bych se procentům, nikdo to nedokáže přesně spočítat.“ Jaromír Bláha oponuje: „Nemůžeme mít v lese víc zvěře, než kolik jí les uživí.“ Jan Ferkl si je jistý: „Klíč je v dohodě nebo ve změně legislativy.“

Jak tvrdí správci Krušnohorských lesů, pokud se stavy zvěře zásadně nesníží, bude zmrzačených stromků neustále přibývat.