Plzeňský územní odbor NKÚ chystá 11 akcí na kontroly dotací

Plzeň - Celkem 11 nových kontrolních akcí chystá letos plzeňský územní odbor Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který dnes otevřel nové prostory v centru města. Další čtyři akce z loňského roku dokončí. Kontroloři se zaměří mimo jiné na čerpání dotací určených na čištění odpadních vod, na opravy silnic, rozvoj průmyslových zón, ale i na správné užití peněz, jež přišly do regionu na vědu a výzkum. Ne vždy jsou peníze použity správně, na základě kontrol už bylo podáno několik trestních oznámení. Novinářům to řekl šéf plzeňského odboru Václav Pouska.

Za problematické označuje například čerpání dotací na podporu podnikání začínajících firem. Tam se vyskytuje řada pochybení. „Na základě kontrol bylo už v západních Čechách podáno několik podnětů k zahájení trestního stíhání,“ uvedl Pouska. Jedno z posledních se týkalo firmy z Domažlicka, která nabízela poradenské služby. Na činnost získala podporu od státu, ale s penězi nakládala způsobem překračujícím zákon. „Podobných případů je více,“ dodal Pouska.

Pracoviště v Plzni má nyní k dispozici 18 kontrolorů. Jejich počet se o tři navýšil po reorganizaci NKÚ - z původních 19 územních útvarů vzniklo devět odborů. „Pod Plzeň se přesunulo pracoviště v Sokolově. Z tamních osmi zaměstnanců přešli pod Plzeň tři,“ uvedl ředitel. Vedle obou krajů mohou kontroloři zasahovat i na Příbramsko a Berounsko.

Podle prezidenta NKÚ Františka Dohnala je důvodem reorganizace NKÚ to, že výrazně klesl počet státních subjektů, které může úřad kontrolovat. „Spousta státních organizací byla buď privatizována, nebo přešla do kompetence krajů, měst a obcí,“ uvedl Dohnal. V Česku je dnes podle něj kolem 600 organizačních složek a příspěvkových organizací státu, z toho přibližně třetina je v Praze. Do působnosti plzeňského pracoviště jich spadá momentálně 32. „Je možné, že se toto číslo ještě sníží, protože jsou v něm zatím započteny i Zdravotní ústavy,“ uvedl Dohnal.

Podle vrchního ředitele kontrolní sekce Petra Neuvirta je běžné, že při jedné akci je kontrolováno mezi 20 až 100 osobami. Kontroly NKÚ se v každém z regionů mohou týkat například finančního ředitelství, krajské hygienické stanice, okresních soudů, úřadů práce, státního zastupitelství, oblastních archivů a dalších příspěvkových organizací státu.

NKÚ má celkem 470 pracovníků, v Praze je jich zaměstnána zhruba polovina. V kontrolní sekci působí kolem 350 lidí. Kvůli reorganizaci byly zrušeny útvary v Berouně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Mostě, Sokolově, Strakonicích, Táboře, Pardubicích, Šumperku a ve Zlíně.