Krkonoším chybí jednotná propagace cestovního ruchu

Hradec Králové - Krkonoše doplácejí na to, že jsou rozdělené do dvou krajů – Libereckého a Královéhradeckého. Podle tamního svazku měst a obcí oba kraje velmi často striktně dodržují vlastní hranice a to horám a turistice škodí.

„Takovým příkladem je například slušný propagační materiál, který vydal Královehradecký kraj, ale bohužel ukousnutý tak, že na něm Krkonoše prostě nejsou celé,“ říká Miroslava Chaloupská, podnikatelka v cestovním ruchu. Do dvou krajů se Krkonoše po desítkách let rozdělily v roce 2000. Královéhradeckému kraji patří zhruba dvě třetiny hor, zbytek Libereckému.

Podle ředitele svazku měst a obcí Michala Vávry nastala kuriózní situace především na zahraničních veletrzích cestovního ruchu, kdy si každý kraj prosazoval svoji část území Krkonoš. Problémy nejednotné propagace se promítají i do financování turistického vybavení.

„Když chcete žádat o grant třeba z Libereckého kraje, tak musíte všechny činnosti provádět na Libereckém kraji. To znamená třeba, že značení cest po Královehradeckém kraji je pak už problém,“ vysvětluje podnikatelka Chaloupská.

Zástupci obou krajů slibují, že s nejednotným cestovním ruchem Krkonoš je konec. Celé Krkonoše bude propagovat pouze Královehradecký kraj, říká mluvčí regionu Imrich Dioscegi. Naopak Český ráj, který řeší obdobný problém, bude zastupovat kraj Liberecký.

Svazek krkonošských obcí požaduje, aby oba kraje dohodu o jednotné propagaci hor stvrdily písemně, a to ještě v dnešním roce.

Ilustrační foto
Ilustrační foto