V Kladrubech nad Labem probíhá spor o chráněné území

Kladruby nad Labem – Areál Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem by se měl dostat na seznam významných lokalit Natura 2000. Podle ochránců přírody tam žijí brouci, kteří patří mezi evropsky chráněné druhy. Návrh se ale nelíbí vedení hřebčína. Bojí se, že mu zápis přinese problémy. Hlavně při kácení starých stromů a obnově alejí.

Páchník hnědý a lesák rumělkový. Kvůli těmto broukům ve starých stromech se vedou spory o budoucnost hřebčína. Ochránci přírody navrhují zapsat území do soustavy Natura 2000. „Je tam velké množství chráněných druhů. Jako předměty ochrany do navrhované lokality navrhujeme pouze ty dva zmíněné druhy,“ sdělil náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Michael Hošek.

Vedení hřebčína říká, že zařazení Kladrub mezi chráněné území je na první pohled pěkné, na druhou stranu ale může ohrozit plány. „Tady se jedná třeba i o hlavní alej, kterou jsme začali obnovovat, a když ze zhruba 900 stromů jich tam 160 bude muset zůstat, nebude to pro alej typické,“ nechala se slyšet Lenka Gotthardová, ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Radní Pardubického kraje odpovědný za životní prostředí Petr Šilar (KDU-ČSL) vysvětluje, že obyvatelé mají strach, že tam dojde k veškerým zákazům jakékoliv činnosti. To by měl odstranit plán péče a garance povolení jistých činností. Agentura ochrany přírody a krajiny odmítá, že by vyhlášení chráněného území znemožnilo obnovu alejí. S hřebčínem už několik let spolupracuje na jiných projektech, i teď věří v dohodu.

„Tu diskuzi je nutné ukončit v následujících měsících, protože pak bude návrh procházet mezirezortním připomínkovým řízením a termín na odevzdání Evropské komisi je září tohoto roku,“ dodal Michael Hošek. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem podle ředitelky přistoupí pouze na takový návrh, který neohrozí rozvoj celého areálu. Další jednání by mělo proběhnout ještě v lednu.