Nová přistávací dráha zhorší životní prostředí

Praha - Kontroverzní stavbou nové přistávací dráhy na pražském ruzyňském letišti se zabývá ministerstvo životního prostředí. Shromažďuje námitky Pražanů a občanských sdružení ke studii o dopadu provozu nové runwaye na životní prostředí. Podle obyvatel dotčených částí města se kvůli nové dráze zhorší životní prostředí.

Postavit novou paralelní runway Letiště Praha považuje za nutnost. Umožní totiž zvýšit kapacitu letů a zdvojnásobit počet cestujících. Mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí vysvětluje: „Paralelní dráha eliminuje využívání vedlejší dráhy, jejíž letové koridory vedou nad hustě osídlenými částmi Prahy.“

Projekt vytrvale několik let kritizují Pražané, kterým se kvůli nové dráze zhorší životní prostředí. Týká se to především Nebušic, Lysolají, Suchdola nebo Hanspaulky. Hodně nedostatků má podle nich i studie o dopadech na životní prostředí EIA, kterou nyní posuzuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Zástupce Občanské iniciativy Nerwy Jan Holub trvá na svém: „K dokumentaci máme zásadní výhrady. Především je zpracována pouze do roku 2012, ačkoli maximální zatížení má být až v roce 2020. Dále chybí posouzení toho, jaký vliv bude mít generovaná automobilová doprava.“ Mluvčí Eva Krejčí však nesouhlasí: „Studie EIA je zpracována k roku 2012, tedy k předpokládanému zahájení provozu. Ochranné hlukové pásmo je však konstituováno s výhledem do roku 2020 a je počítáno s provozem až v roce 2020.“

Výtky ke zpracování studie EIA může podat i samo ministerstvo životního prostředí. Mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar konstatuje: „Termín, do kdy je možné připomínky posílat, je 4. února letošního roku. Do té doby každý může na ministerstvo poslat svoje připomínky.“

Nová přistávací dráha by se mohla začít stavět nejdříve za dva roky. To však již bude zřejmě v režii nového majitele, státní podnik Letiště Praha se bude privatizovat.