Němci vozí odpad na Chebsko

Cheb - Na Chebsku přibývají černé skládky. Komunální odpad tam po úplném otevření hranic vozí hlavně lidé z Německa. Starostové některých obcí v pohraničí už od začátku roku museli nechat odvézt tuny odpadu.

Stalo se to, čeho jsme se obávali, tvrdí někteří starostové příhraničních obcí na Chebsku. Na odlehlých místech se po vstupu Česka do Schengenu hromadí odpadky z Německa. „To, že tady uvidíte části odpadu, který přivezli Němci, to je na bíledni, životní prostředí je takovým způsobem hrozně zkažené,“ říká starosta Staré Vody Jaroslav Keil.

Pytle s komunálním odpadem teď začali nejspíš vozit i ti, kteří předtím měli obavy z možných kontrol na hranicích. Že odpadky pocházejí z jiné země často dokazují německé nápisy na obalech produktů, které se u nás neprodávají, a někdy i vyhozené noviny a časopisy. Na nově založené černé skládky pak samozřejmě přihazují i Češi. „Naše obec se snaží v zájmu likvidace odpadů vynakládat veliké finanční prostředky, ale bohužel to nestačí,“ pokračuje Jaroslav Keil.

Podle starosty stojí ročně likvidace skládek desítky tisíc korun. To ale rozpočet malé obce zatěžuje. Podobné problémy mají i ve Třech Sekerách. Pravidelně tu lidé podél silnice vyhazují odpadky z auta. „My ty odhozené věci v příkopech likvidujeme vlastně sami, skočíme do tepláků a jedem to uklidit,“ uvádí starostka obce Tři Sekery Dagmar Strnadová.

Likvidaci černé skládky musí zaplatit ten, kdo ji založil, nebo majitel pozemku.  Často je to právě obec. Jen výjimečně by mohl pomoci kraj. „Pokud by to přerostlo v nějaký větší problém, samozřejmě jsme ochotni o tom diskutovat, případně i pomoci,“ tlumočí stanovisko kraje karlovarský radní Luboš Orálek. 

Odhalit nelegální dovoz odpadu je po úplném otevření hranic téměř nemožné. Pomoct tak mohou hlavně všímaví lidé, kteří upozorní policii nebo úřady na nově založené skládky nebo podezřelý pohyb aut na odlehlých místech.