Písecké středisko pro seniory už nevyhovuje

Písek - Písecké středisko pro seniory potřebuje nutně přestavět. Zhruba 30 let stará budova, kde se potkávají a stravují staří lidé, má totiž malou kapacitu. A navíc se do ní nedostanou vozíčkáři. Radnice ale nemá peníze a spoléhá tak zatím na evropské fondy.

Chybějící bezbariérové nájezdy do budovy, nevyhovující normy v jídelně i vysoké provozní náklady. Objekt, který slouží jako vývařovna i denní klub pro seniory se musí přestavět. „Je třeba zpřístupnit objekt lidem, kteří jsou hůře pohybliví,“ uvádí místostarostka Písku Hana Rambousová. „Zateplení budovy a výměna oken jsou velmi potřebné. Jde pochopitelně i o další stavební úpravy vzhledem k uvažovanému rozšíření provozu střediska,“ vypočítává ředitelka píseckého střediska Marcela Průšová. „Vývařovna pro seniory je určitě největší na okrese Písek,“ doplňuje ředitelku Petr Jelínek z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Písku.
 
Vyvařovna původně sloužila dvěma stovkám seniorů. Dnes jich sem na obědy dochází přes sedm set. Pečovatelky dalších dvě stě jídel rozvážejí. Snášet je v bednách z patra po schodech je pro ně náročné. Přestavbu by proto vítaly. „Nějaký výtah až dolů by nám velmi ulehčil práci,“ je přesvědčena pečovatelka Ivana Pecková.
 
Na stavu objektu se podepsaly i povodně před šesti lety. Budovu město nechalo opravit, ale prostory nevyhovují. I hygienici už zvedají prst. „Kapacitně není vyvařovna už tak dostačující, jak by měla být,“ upozorňuje Marcela Průšová.
 
Město má peníze pouze na bezbariérové přístupy. To, že by se budova kvůli malé kapacitě mohla v budoucnu i zavřít, si nikdo nedokáže představit. Kompletní rekonstrukci objektu město plánuje za plného provozu, ale jen za předpokladu, že se podaří sehnat chybějících třicet milionů.