V Plzni probíhá marný boj s prostitucí

Plzeň - Jak přimět prostitutky, aby platily pokuty za porušování vyhlášky - s tím si lámou hlavu úředníci plzeňského magistrátu. Norma zakazuje lehkým ženám pracovat v centru města. Ty si z toho ale moc nedělají. Na pokutách už dluží několik set tisíc korun.

Tři roky porušují prostitutky vyhlášku, která je vyhnala za hranice města. Služby v jeho centru ale nabízejí dál. Strážníci městské policie pokutovali při zátazích na 400 žen a udělili pokuty ve výši 160 tisíc korun, jak potvrdila tisková mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová. Žádná z nich ale nezaplatila ani korunu.

Podle radního pro otázky bezpečnosti Karla Palečka (ODS) má radnice holé ruce: „Získání postihu prakticky neexistuje, protože ty prostitutky jsou jen někdy obyvatelky Plzně a jen někdy víme, jaké mají skutečné trvalé bydliště, formálně většinou nemají žádný legální příjem.“ Prostitutky nemůžeme nijak přinutit, aby pokuty zaplatily.

Prostitutky dluží radnici na pokutách už skoro jeden milion korun. Vymáhat po nich peníze exekucí jde jen v některých případech. Například pokud žena, která se živí prostitucí, pobírá nějaké sociální dávky. „Exekuční příkaz musí znít na dávky státní sociální podpory, které jsou postižitelné exekucí. To znamená rodičovský příspěvek, eventuálně sociální příplatek,“ vysvětlila Kateřina Prázná z Úřadu práce v Plzni.

Karel Paleček dodal, že dluh může být veden až dvacet let. Porušení vyhlášky přijde prostitutku na tisíc korun. Strážníkům se stává, že za jediný večer udělí jedné ženě takových pokut i pět. U některých se tak podle úředníků dluh vyšplhal i na padesát tisíc korun.